Hem / Lösningar / Projekt / Väg och tunnel / Tinnsjø tunnel, Norge

Tinnsjø tunnel, Norge

 • Tinnsjø tunnels, Norway
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Renovering av Tinnsjøtunnlarna med LED

Under sommaren och hösten 2011 inleddes förbättringsarbetet med de två tunnlarna på riksväg 37 Tinnsjøvegen. Tunnlarna, som öppnade 1992 och nu var mogna för renovering, är åter klara för användning.

I samarbete med Otera har Thorn Lighting levererat ny belysning i de två tunnlarna, och det är första gången som Thorn levererat ett projekt med LED-armaturer för tunnel i Norge. Det är den gamla trofasta armaturen Gotthard, som har använts i många tidigare tunnelprojekt i Norge, som nu uppgraderats med LED för applikationer där lysrör tidigare använts.

I tunnelns öppnings- och övergångszoner har konventionella högtrycksnatrium armaturer med counterbeam optik använts, medan det som genomgående belysningen har använts LED armaturer med en systemeffekt på 75W som ger 2cd/m2 luminans av vägbanan. En traditionell lösning skulle vara 2 x 1x58W lysrör var 12:e meter för att uppnå samma luminansnivå, där man släcker varannan armatur under perioder med låg trafik.

I Tinnsjøtunnelene innebär vår lösning en ungefärlig halvering av antalet armaturer (1 st 75W vardera 12,8 m), med stora energibesparingar, men likväl full överensstämmelse med trafiksäkerheten, eftersom den redan goda jämnheten är oförändrad genom ljusreglering och nedjustering av ljusnivån.

Thorn har lång erfarenhet av tunnel belysning, och har utformat projektet med en kombination av 400W, 150W och 70W högtrycksnatriumlampor som sedan ser till att kraven för steglös zonövergång i Statens Vegvesen Bruksanvisning 021efterföljs. Det innebär att du får en smidig övergång från dagsljuset utanför till den inre delen av tunneln.

När mörkret faller, regleras ljuset ner stegvis så att armaturer med högtrycksnatrium släcks gruppvis, härefter dimmas armturerna med LED ned till 50% i perioder på natten med lite trafik. LED-armaturerna är steglöst dimbara från 10-100% med DALI-signal, ett öppet digitalt protokoll som lämpar sig väl med LED-teknik.

När tunneln är tillåtet för gång/cykel trafik, finns det strikta krav på jämnet i ljuset. Den stora fördelen med dimning av belysningen jämfört med att släcka varannan armatur, är att man tillvaratar den goda jämnheten i ljuset vilket ökar säkerheten. Vi garanterar därför att det aldrig används mer energi än nödvändigt, medan kraven på säkerhet uppfylls.

Vägbelysningen utanför tunnlarna är också levererad av Thorn. Armaturen Civic 250W och automatiska dimning till 50% under 7 timmar från kl 22-05 valdes för denna uppgift. Lösningen innehåller en enhet i varje armatur som detekterar soluppgång/solnedgång och beräknar när ljusreglering sker utifrån detta. Detta kräver inga externa styrsignaler och är en lösning som ofta används på norska vägar. Om det behövs, kan tiden för dimning enkelt omprogrammeras.