Hem / Lösningar / Projekt / Väg och tunnel / Marieholmstunneln Göteborg, Sverige

Marieholmstunneln Göteborg, Sverige

 • TL_2011_TU_SV_206-Marieholmstunneln-Gothenburg.tif.png
 • TL_2011_TU_SV_130-Marieholmstunneln-Gothenburg.tif.png
 • TL_2011_TU_SV_156-Marieholmstunneln-Gothenburg.tif.png
 • TL_2011_TU_SV_237-Marieholmstunneln-Gothenburg.tif.png
 • TL_2011_TU_SV_189-Marieholmstunneln-Gothenburg.tif.png
 • TL_2011_TU_SV_146-Marieholmstunneln-Gothenburg.tif.png
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Marieholmstunneln – första biten i infrastrukturpusslet 

Marieholmstunneln som utgör en del av Marieholmsförbindelsen, är en 500 meter lång vägtunnel under Göta älv som länkar samman E20, E6, E45 och Lundbyleden. Med Marieholmsförbindelsen läggs den första biten i framtidens stora trafikpussel i Göteborg. En rad satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar fram till år 2028 för att skapa en attraktiv och hållbart växande region.

Den stora utmaningen har varit att minimera påverkan och samtidigt bygga ett så pass tekniskt avancerat projekt i tät trafik.

Belysningslösning

I projektet är vi stolta att ha fått leverera Thorn GTLED, en tunnelarmatur med avancerad LED-teknik för mycket korrosiva och krävande miljöer. Counterbeam-optik  används i tunnelns infarts- och övergångszoner. I den inre zonen används en bi-symmetrisk optik i en linjär konfiguration genom hela tunneln, som ger perfekt jämnhet.

Lösningen tillhandahåller ljusnivåer inom ett intervall från 200 cd/m2 under dagtid vid infartszonen, och ner till 2,5 cd/m2 om natten. Belysningsnivåerna i tunneln anpassas efter dagsljusförhållandena. Synnedsättande bländning (TI),  ett viktigt kriterium vid tunnelbelysning,  påvisar ett extra lågt värde och är endast 2-3% för anläggningen.

Fino, en linjär och diskret armatur från acdc vilken enkelt integreras i arkitekturen, ger ett fint färgat ljus.

GTLED är konstruerad för att hålla i många år i korrosiva miljöer. Armaturen har även ett innovativt monteringssystem av rostfritt stål. GTLED PRO är en produkt utformad med största noggrannhet, med trafiksäkerheten i åtanke varje steg på vägen.

Resultat

Den nya tunnelbelysningen är mycket effektiv, ger säkra och bekväma förhållanden för bilförare och kan användas under lång tid utan behov av underhåll. Den är ett utmärkt exempel på vad som kan uppnås med skräddarsydda produkter, lösningar och den expertis som Thorn kan erbjuda.

Involverade i projektet

Stein Kleven, Projektansvarig Trafikverket
Gert Wingårdh, Arkitekt
David Leeb, STRABAG Infrastructure & Safety Solutions

Följ med på en virtuell visning av tunnels