Hem / Lösningar / Projekt / Väg och tunnel / Denna komplexa belysningslösning ger säkra och bekväma förhållanden för förare.

Denna komplexa belysningslösning ger säkra och bekväma förhållanden för förare.

 • PuentedeRande01
 • PuentedeRande02
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Utmaningen

Puente de Rande öppnades 1981 och är en av världens största snedkabelbroar och en ikonisk struktur i flodmynningen Ría de Vigo i Spanien.

År 2017 slutfördes ett projekt för att lägga till två filer på bron på grund av den ökade trafiken, vilket gör Puente de Rande till den första snedkabelbro som byggs ut. De nya filerna som fästes vid brons huvudpelare ökade kapaciteten med 42 %, så att den nu har kapacitet för upp till 95 000 fordon per dag.

Brons nya filer innebar en unik belysningsutmaning. Enligt SS-EN 13201-standarden tillhör vägen kategorin ME2 (den näst högsta kategorin), så den behöver god belysning utan bländning. Men höga stolpar som de som installerades på huvuddelen av bron kunde inte användas på de nya filerna eftersom de behöver djupare fundament, så man måste hitta en lösning på lägre nivå. Och eftersom det är svårt att underhålla broar måste lösningen vara enkel att underhålla och hålla länge i drift. Detta var utmaningen för Thorn.

Belysningslösningen

Thorns lösning använder våra armaturer Orus LED monterade på låg nivå längs sidorna av vägen. Orus LED använder Thorns patenterade Flat Beam®-teknik, ett optiskt system som skapar extremt skarp och kontrollerad ljusfördelning.

Sammanlagt 320 enheter installerades på endast 0,9 meters höjd, med 10 meters mellanrum. Armaturerna har samma utförande som själva bron, vilket ger en visuellt konsekvent, diskret effekt.

Resultatet

Flat Beam®-optiken gör det bekvämare att köra i mörkret och ger bättre synlighet för hinder och fotgängare, samt andra avvikelser på vägytan. Tack vare armaturernas låga höjd undviks direkt bländning för förarna. Skuggor undviks, med ljus som fördelas framför, bakom och under fordonen.

Den innovativa lösningen ökar synlighet och vägledning och ger en ny visuell identitet på bron.

Underhållet hålls till ett minimum tack vare den långa livslängden hos LED-ljuskällan, och armaturlamporna är konstruerade för att klara av extrema väderförhållanden och kustmiljöer. Tack vare armaturernas låga höjd är även underhållet säkert och enkelt.

Thorn förstod detta unika och komplexa projekts krav och utvecklade en lösning som ger säkra och bekväma körförhållanden och som dessutom förbättrar en ikonisk konstruktions utseende.