Hem / Lösningar / Projekt / Väg och tunnel / Thorn-upplevelsen – Durham County Council

Thorn-upplevelsen – Durham County Council

Produkter

 • The Thorn Experience – Durham County Council
 • The Thorn Experience – Durham County Council
 • The Thorn Experience – Durham County Council
 • The Thorn Experience – Durham County Council
 • The Thorn Experience – Durham County Council
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Lampeffektivitet är viktigt eftersom mängden ljus som en lampa alstrar (i lumen) jämfört med mängden energi lampan använder för att producera ljuset (i watt) är nyckeln till energieffektivitet. Både Isaro LED och R2L2 har en hög lampeffektivitet.

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  En bra armaturdesign är viktigare än någonsin. Isaro LED och R2L2 har noga utformats för hög optisk och termisk styrning och därför ger de betydligt bättre effektivitet jämfört med befintliga armaturer.

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Isaro LED och R2L2 har utformats för minimalt underhåll och har långa livslängder på över 50 000 timmar. Genom att använda moderna LED-moduler (utbytbara i R2L2) och låta armaturerna arbeta effektivt minimeras behovet av att överbelysa vägarna för att kompensera för sjunkande belysningsnivåer.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Ett partnerskap som sträcker mer än 50 år tillbaka, baserat på tillit och innovation.

Med ett invånarantal på över 500 000 är Durham County Council en av de största lokala myndigheterna i England. Som många andra lokala myndigheter i Storbritannien och Irland har de en lång tradition, sedan mer än 50 år, med att arbeta med Thorn – ett partnerskap som först ingicks genom massproduktionen av gatubelysning.

Idag har Durham County Council ca 86 000 gatlampor och belysta trafikskyltar över hela området, vilket gör att det är en av deras största energikostnader. I linje med CRCEE (Carbon Reduction Commitment Energy Efficiency Scheme) och Climate Change Act har man arbetat för att sänka både dess totala energiförbrukning och CO2-utsläpp med 40 % till 2016. En viktig del av initiativet är uppgraderingen av konventionell teknologi till LED.

Sedan 2010 har Thorn levererat mer än 14 000 vägarmaturer som en del av ett större pågående program för att ersätta alla ineffektiva SOX-, SON- och Cosmo-armaturer. 2010 valdes Oracle S till fler än 8 000 armaturer eftersom den var bäst lämpad för syftet med en mycket effektiv HID-lampa som gav energibesparingar och god ljuseffekt. 2013 vann Thorn ett kontrakt baserat på armaturernas pris, ljustekniska prestanda och effektivitet för att under en sexårsperiod leverera armaturerna Isaro LED och R2L2 LED. Idag har fler än 7 400 av dessa armaturer installerats.

Sänker Durham County Councils energianvändning genom effektivare gatubelysning

Jämfört med områdets ineffektiva SOX-, SON- och Cosmo-armaturer ger Isaro LED och R2L2 LED en förbättrad ljusteknisk prestanda och årliga energibesparingar.

Samantha Berry, Key Account Manager, säger: "Thorn engagerar sig i forskning och utveckling för att säkra fortsatta produktförbättringar. Genom att installera de effektivaste LED-modulerna så snart de finns tillgängliga kan Durham County Council dra nytta av energibesparingar och förbättrad prestanda. Bytet till LED-belysning och sänkta belysningsklasser i linje med BS5489-1:2013 har gett Durham County Council en årlig energibesparing på över 50 %. Vår förmåga att tillverka och leverera en kvalitetsprodukt i linje med Durham County Councils krävande leveransplan har varit grunden i det framgångsrika projektet."

Thorn hade ett nära samarbete med kunden för att leverera fördragna armaturer med utliggaren monterad i korrekt riktning så att armaturerna kan monteras direkt vid leverans, utan att ytterligare arbete behöver göras av kunden. Thorn fäste också en kopia av etiketten, som sitter inuti armaturen, på kabeln så att armaturen kan identifieras utan att armaturhuset behöver öppnas. Det har gjort att Durham CC kan köra armaturerna direkt till installationsplatsen och registrera dem för inventeringssyften utan att armaturen behöver öppnas, vilket minskar installationstiden.

Den drivande kraften bakom den framgångsrika ledningen och projektimplementeringen var att uppnå kundnöjdhet genom att leverera en kvalitetsprodukt i linje med Durham CC:s krävande leveransplan. Thorn lyckades koordinera och leverera enligt kundens leveransplan och uppfyllde såväl de initiala som de efterföljande kraven inom den korta tidsplanen. Detta kunde göras tack vare Thorns tillverkningskapacitet och det erfarna projektledningsteamet som organiserade och koordinerade mobiliseringen genom noggrann planering och proaktiv kommunikation med alla intressenter.

Feedback från Durham County Council

Darren Hubbard, Senior Street Lighting Engineer, Durham County Council, säger: "Thorn Lighting har varit vägbelysningspartner till Durham County Council sedan 1960-talet. Vi har kommit fram till att ett långsiktigt avtal med Thorn är mycket förmånligt och ger fördelar med kontinuerliga förbättringar för produkter och tjänster. Genom att ta fasta på våra tidigare erfarenheter och projektframgångar kan vi alltid förvänta oss det lilla extra från Thorn. Vi får fördelen med snabbare installationsprocesser och lägre energiförbrukning plus bättre service. Jag förväntar mig att Thorn fortsätter att förbättra sina produkter och tjänster även i framtiden för att ge ännu bättre kvalitet och prestanda och fortsätta ge utmärkt valuta för pengarna."

Produkter

Isaro LED och R2L2:

Isaro LED ger kostnadseffektiv och exakt styrd LED-belysning för både större och mindre vägar. Utmärkt värmeledning och lång livslängd minimerar underhållet och den totala ägandekostnaden medan höga optiska prestanda med justerbar lutning ger en exakt belysningsstyrning. Isaro LED-armaturerna levereras med fördragna ledningar och utliggaren i korrekt riktning så att armaturerna kan monteras direkt vid leverans utan att ytterligare arbete krävs. En kopia på etiketten inuti armaturen är också fäst på kabeln så att armaturen kan identifieras utan att armaturhuset behöver öppnas. Dessa fördelar har dessutom gjort att man kunnat sänka både tid och kostnad för installationen samt att armaturerna enkelt kunnat registreras för inventeringssyften.

R2L2 är en komplett serie vägarmaturer med den allra senaste LED-tekniken. Den här armaturen valdes för att den
erbjuder samma ljustekniska prestanda som Isaro LED samtidigt som den har en universell, integrerad utliggaradapter för flexibilitet samt enklare och snabbare installation.