Hem / Lösningar / Projekt / Väg och tunnel / Ny väg utanför Farsund centrum, Norge

Ny väg utanför Farsund centrum, Norge

 • Farsund by-pass, Norway
 • Farsund by-pass, Norway
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

I samarbete med Otera Samferdsel AS, har Thorn Lighting levererat belysningen längs den nya vägen som placerats utanför Farsund centrum.

Nybyggnationen omfattar tre rondeller, 2,3 km väg varav 350 meter går genom en tunnel och 1,6 km gång-  och cykelväg. Vägen byggdes för att avlasta Farsund centrum från tung trafik och genomfartstrafik.

Bjørn Rune Steinsland, KAM utomhus från Thorn Lighting säger: "Den nya vägen utanför centrum ger en säkrare, tystare och mer avslappnad miljö för de boende, samt en sänkning av koldioxidutsläppen i centrum."

Mer än 230 armaturer har installerats - Gotthard för tunneln och Civic belyser vägarna. Armaturerna är levererade med inbyggd nattsänkning vilket gör att effekten automatiskt reduceras under natten utan annat hjälpmedel än ett skymningsrelä vilket på ett enkelt sätt bidrar till en lägre energianvändning och därmed reducerade kostnader.  

Kim Holteberg, projektledare vid Otera Samferdsel AS, säger: "Lösningen Thorn presenterade motsvarade våra specifika krav och jag är mycket nöjd med resultatet . Jag är imponerad av den service och support vi erhållit både innan, under och efter projektet. Efter två år i drift, har vi inte upplevt några problem med belysning så det har visat sig vara en mycket tillförlitlig lösning. "