Hem / Lösningar / Projekt / Väg och tunnel / Garden Street Area, Sheffield, UK

Garden Street Area, Sheffield, UK

 • Garden Street Area, Sheffield, UK
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Sheffield City Council har fått bättre ljus och använder mindre energi med gatuarmaturen Oxane

 Sheffield City Council har installerat Oxane LED med sofistikerad banbrytande CMS teknik som ger staden ett belysningssystem man kan vara stolta över. Oxane LED valdes att ersätta de gamla belysningsenheterna i Garden Street Area of Sheffield. Om det pågående utbytet visar sig vara en succé, vilket det verkar som, kommer staden att byta ut belysningen på flera gator till LED under de närmaste åren. Detta kommer att förbättra stadens nattliga miljö, minska rädslan för brott och bidra avsevärt till att minska energianvändningen vilket stödjer myndigheternas åtagande att minska koldioxidutsläppen.

 Syftet med utbytet av nuvarande belysningslösning var att ersätta gamla armaturer mot nya som med en belysning av hög kvalitet även uppfyller gällande standarder och reducerar energianvändningen till ett minimum. Belysningen från de befintliga armaturerna var en blandning av SON & SOX-ljuskällor med dålig färgåtergivning och ojämn fördelning av ljuset. Ansvarig ingenjör, Jonathan Skill, ville dra nytta av största möjliga energireduktion utifrån en undersökning av skillnaderna i behov av ljus för respektive fotgängare, cyklister och bilister och anpassa CMS-tekniken för att dynamiskt öka eller minska ljusnivåer om det behövs i innerstaden.

 Genom att använda en LED-lösning med utomordentligt god färgåtergivning var det möjligt för Sheffield City Council att gå ner en vägklass i förhållande till nuvarande brittiska standarder i S Lighting Class, vilken innehåller krav om ljusnivåer på huvudvägar.  I detta fall kan klassificeringen av gatubelysning reduceras från S3 Lighting Class till S4. Denna omklassificering av vägar baserat på belysningens färgkvalitet är vanligt i Storbritannien och är godkänt av berörda belysningstandarder och som ger stora fördelar i att uppnå minskad energiförbrukning.

Sheffield kommer att dra nytta av den extra energibesparingen genom användandet av  Oxane LED kombinerat med CMS-tekniken eftersom det ger staden möjlighet att "trimma" tändningstiderna, och uppnå omedelbara energibesparingar som är direkt relaterade till den valda ljusnivån. Minskning av tändning och belysningsnivå ökar också livslängden på LED utan att påverka prestandan. Det valda styrsystemet gör det möjligt för staden att skräddarsy ljusnivåer i enlighet med lokala evenemang, och om det någonsin skulle behövas, kan man omedelbart reagera på hög trafiktäthet eller en ökad mängd fotgängare vid lokala evenemang.

 Stadens belysningsingenjör Bob Stevenson förklarade: "Genom att använda Oxane LED med CMS-tekniken har vi möjlighet att skräddarsy ljusnivåer så att vi vid bestämda tidpunkter säkerställer att vi har rätt belysning för fotgängare och fordonstrafik. Samtidigt garanterar den ultimata dynamisk styrningen att vi bara betalar för den energi vi faktiskt får ut något av. "