Hem / Lösningar

Office

Kontor

Kontorsbelysning måste ge effektiv arbetsbelysning och samtidigt skapa en harmonisk, bländningsfri miljö.

Education

Utbildning

Utbildning handlar inte längre om undervisning, det handlar om att skapa en stimulerande inlärningsmiljö.

Health

Health

Specifikationen gällande vårdbelysning är omfattande och krävande. Från vårdavdelningar till salar, butiker till kontor, varje miljö kräver noggrant övervägande och förståelse. Projekten i detta avsnitt visar hur kombinationen av kundanpassade produkter och kunnande ger hög prestanda.

Industry

Industri

Vid belysning av industriella utrymmen är det av stor vikt att överväga användningen och gestaltningen av området. I industriella områden är säkerhet och effektivitet generellt av största vikt eftersom de innehåller faror av olika svårighetsgrad relaterad till den industriella processen samt i form av maskiner såsom truckar.

Retail

Detaljhandel

Flexibla ljusnivåer och god färgåtergivning är särskilt viktigt där mat, dryck och konsumentprodukter berörs. Andra viktiga faktorer innefattar säkerhet, komfort och naturligtvis effektivitet.

Hotel

Hotell

Miljön inom detaljhandeln handlar om att skapa tilltalande utrymmen där varor kan visas på ett sätt som gör det åtråvärt för kunden.

Indoor Sports

Sport

Inomhussport kräver ett brett spektrum av viktiga överväganden, bland annat anpassad belysning för både idrottsutövare och åskådare, vikten av att undvika bländning vilket kan hindra en spelares prestation samt att det skall finnas tillräckligt med nödbelysning.

TunnelII

Väg och tunnel

Gator, vägar, motorvägar, broar och tunnlar konsumerar enorma mängder energi och kan vara farliga platser att vistas på. De spelar också en viktig roll i vår vardag, vilket gör belysning viktigt.

Cityscape

Stadsmiljö

Den urbana upplysta miljön utgörs av mer än en samling av vägar, det är ett samspel av parker, gågator, fasader, skyltfönster, etc.

Water Museum, St Petersburg, Russia

Konst och kultur

Belysninglösningar för konst och kultur kräver en noga balans mellan människans önskningar och behov samt konstverket och arkitekturen i sig.

Transporttation

Transport

Vid belysning av transportterminaler, är det viktigt att skilja mellan kontrollerade och okontrollerade anläggningar.

car parks

Transitområde och parkering

Belysning för transit områden och parkeringsplatser är nödvändigt för den allmänna säkerheten. Utöver säkerhet och synbarhet är energieffektivitet viktigt för att minimera driftskostnaderna.

MKB Malmo, Sweden

Bostadsområde

Belysning för bostadsändamål kräver smarta, pålitliga belysningslösningar. Prestanda, effektivitet, komfort, estetik, säkerhet och flexibilitet är alla viktiga faktorer.