Hem / Lösningar / Projekt / Väg och tunnel / Byte av ett helt belysningspaket i de tre kilometer långa Bamble och Kjørholt-tunnlarna

Byte av ett helt belysningspaket i de tre kilometer långa Bamble och Kjørholt-tunnlarna

Produkter

 • Bamble_Kjorholt03
 • Bamble1
 • Bamble2
 • Bamble_Kjorholt04
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Utmaningen

Bamble och Kjørholt-tunnlarna invigdes 1996 och sträcker sig tre kilometer genom bergen i Telemark i södra Norge på E18. För en tid sedan behövde belysningen i båda tunnlarna bytas ut som en del av ett större uppgraderingsprojekt. I det övergripande projektet ingår även att bygga ut vägen till fyra filer, vilket innebär att den kommande åtgärden är att installera två extra lysrör.


Belysningslösningen

Thorn har tagit fram ett fullständigt belysningspaket för Bamble och Kjørholt-tunnlarna. Totalt har 950 GTLED PRO-armaturer – särskilt utformade för tunnelbelysning – installerats av elentreprenören Tratec, som också ansvarade för de övergripande kontrollsystemen.

Den stora och enhetliga belysningsytan, den linjära formen och den precisa optiken hos GTLED PRO gör att störande och obehaglig bländning reduceras till ett absolut minimum samtidigt som bästa möjliga luminans och jämnhetsnivåer uppnås. Lösningen tillhandahåller nivåer inom ett intervall från 400 cd/m2 under dagtid vid ingångszonen och ner till 2 cd/m2 nattetid. Eftersom tunnlarna fortfarande kommer att användas för dubbelriktad trafik till dess att den andra uppsättningen lysrör har installerats har tunnlarna ingångszoner i båda ändar. När den andra uppsättningen har installerats under de kommande åren, och systemet med enkelriktad trafik kan sättas i drift, behöver installationen inte ändras. Belysningsinstallationen har redan förberetts och godkänts för den övre hastighetsgränsen på 110 km/h, vilket kräver en mycket längre ingångs- och övergångszon. Ingångsbelysningen på den motsatta sidan kommer då endast användas i händelse av trafikomläggning och omvänt trafikflöde.

GTLED PRO-installationerna är helt dimbara, vilket gör att de ger rätt ljusnivå i förhållande till både externa ljusförhållanden och trafikvolymen. GTLED PRO-produktfamiljen är konstruerad för att hålla i många år i korrosiva miljöer ända upp till kategori C5, enligt definitionen i ISO 9223:2012. Armaturen har även ett innovativt monteringssystem av rostfritt stål. GTLED PRO är en produkt utformad med största noggrannhet, med trafiksäkerheten i åtanke varje steg på vägen.

Resultatet

Den nya tunnelbelysningen är mycket effektiv, ger säkra och bekväma förhållanden för bilförare och kan användas under lång tid utan behov av underhåll. Den är ett utmärkt exempel på vad som kan uppnås med de specialiserade produkterna och ämneskunskaperna från Thorn.