Hem / Lösningar / Projekt / Utbildning / Ny och dynamisk inlärningsmiljö för Largs Campus

Ny och dynamisk inlärningsmiljö för Largs Campus

Produkter

 • EC_GB_2018_A_44_LargsAcademy.jpg
 • EC_GB_2018_A_3279_LargsAcademy.tif.png
 • EC_GB_2018_A_23_LargsAcademy.jpg
 • EC_GB_2018_A_29_LargsAcademy.jpg
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Largs Campus såg en stor fördel i att från en och samma leverantör kunna välja de bästa belysningslösningarna– för såväl inomhus- som utomhusbelysning.

Thorn, Zumtobel och acdc Lighting är samtliga belysningsvarumärken som ingår i Zumtobel Group. Tillsammans har de skapat den perfekta belysningslösningen för Largs Campus som är en del av North Ayrshire Councils största kapitalinvesteringsprogram någonsin.

I ett projekt som utformats av LDC har Zumtobel Group i samarbete med Ramboll Glasgow och Castle Building tagit fram en belysningslösning som supporterar ett hållbart utbildningscentrum för hela området – såväl under som efter skoltid – med den mest energieffektiva och hållbara tekniken på marknaden.

Den toppmoderna anläggningen omfattar även grundskolorna i Brisbane, Kelburn och St Marys och bidrar till en dynamisk inlärningsmiljö för såväl gymnasieelever, grundskoleelever och  förskoleelever.

Dagens klassrum utgör ofta en dynamisk inlärningsmiljö. Med allt från grupparbeten och föreläsningar till aktiviteter som omfattar olika former av multimedia är det en plats där både elever och lärare ska kunna delta, engagera sig, diskutera och samarbeta. Att “ses och höras” av läraren kan inspirera eleverna att vilja engagera sig mer i inlärningsprocessen.

Med utmärkt jämnhet och bländningskontroll och direkt/indirekt belysning av ytor och väggar erbjuds en behaglig och kommunicerande arbetsmiljö. De bidrar till att behålla fokus och uppmuntra engagemang, vilket skapar en dynamisk atmosfär för inlärning.

ONDARIA från Zumtobel belyser de öppna atrium områdena. Den runda formen gör att den kan placeras slumpmässigt och i vilken riktning som helst i ett rum utan att kompromissa på den konstanta ljuskvaliteten och tillför därför en fin jämnhet och ett behagligt ljus.

Skolans idrottshallar har belysts med Zumtobels IP65-klassade CRAFT (high bay armatur) med bredstrålande optik för en jämn belysning och där optiken är rejält skyddad mot stötar till exempel från bollar.

Armaturen Chalice från Thorn blev det självklara valet för korridorerna, eftersom de ger en jämn fördelning av ljuset och kombinerar minimal energiförbrukning med en enkel design. Med funktionen Variable Colour Temperature (VCT) kan man ändra färgtemperaturen från ett varmare ljus 2700K till ett väldigt kallt ljus 6500K och på så sätt anpassa belysningen efter det behov man har. Till exempel kan man ha ett varmare ljus på morgonen när eleverna anländer för att sedan öka färgtemperaturen under dagen.

Novaline, en rund armatur med minimalistisk design för montage i tak eller på vägg har installerats i trapphusen. Att kupan kan lossas utan verktyg är ett stort plus vilket gör den enkel att underhålla.

I matsalen har den linjära armaturen Equaline installerats. Även denna lösning med funktionen Variable Color Temperature (VCT) som möjliggör att man kan skapa en mer stämningsbelysning för en avslappnande miljö under måltider medan man behöver ett starkare ljus vid till exempel rengöring och städning av lokalen.

Voyager LED nödbelysningsskylt har installerats överallt i byggnaden för markering av nödutgångar. I klassrum och köksutrymmen, vilka räknas som högriskutrymmen med extra stort behov av nödbelysning, installerades även Zumtobel eBox centrala batterienheter.

Thorns designade R2L2 och strålkastaren Areaflood Pro har använts för belysning av utomhusparkeringen.

Largs Campus värnar om att eleverna har alla möjligheter och förutsättningar att förvärva och utveckla de färdigheter som krävs genom att få tillgång till en anläggning av högsta kvalitet.