Hem / Lösningar / Projekt / Utbildning / En omfattande belysningslösning som stöder undervisningen i den här grundskolan

En omfattande belysningslösning som stöder undervisningen i den här grundskolan

Produkter

 • Broughton01
 • Broughton02
 • Broughton03
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Utmaningen

Thorn fick i uppgift att minska energiförbrukningen i skolans belysning genom en övergång från lysrör till LED-armaturlampor. Kunden ville även förbättra belysningsmiljön för både elever och personal genom en större grad av belysningskontroll, bland annat genom en övergång till

reglerbara armaturer i klassrummet.
Problemet bestod i att Broughton Primary School i Edinburgh uppfördes på den edvardianska tiden och har genomgått omfattande ombyggnationer och renoveringar genom åren. Man ville dock inte starta ytterligare ett omfattande projekt med ny ledningsdragning av konventionella DALI-armaturer i klassrummet.

Belysningslösningen

Thorn Lighting tillhandahöll en energieffektiv lösning för hela skolan som krävde lite underhåll. Fem olika armaturtyper användes, inklusive den innovativa IQ Wave med inbyggd trådlös teknik.

Thorns pendlade IQ Wave valdes för klassrummen. Denna eleganta och innovativa armaturlampa ger en perfekt ljusfördelning med hög cylindrisk belysningsstyrka för ansikten med en speciell reflektor. IQ Wave har ett bländtal på under 19 som uppfyller standarden SS-EN 12464 för belysning på arbetsplatser.

Armaturlamporna har även Thorns BasicDim Wireless-funktion som möjliggör trådlös kommunikation med sensorer för närvarodetektering och dagsljuslänkad ljusreglering. De trådlösa armaturlamporna monteras på samma sätt som andra lampor utan behov av ytterligare maskinvara eller dragning av nya ledningar. Med BasicDim Wireless kan armaturlamporna vid behov även regleras från en mobilapp eller trådlösa brytare.

Den extremt robusta HiPak Pro LED används för belysning av skolans gymnastiksal. HiPak Pro har specialoptik som ger exakt ljusreglering och skapar energibesparingar på upp till 45 % jämfört med traditionella HID-armaturlampor.

Aquaforce Pro med IP66-klassificering har installerats i lagerutrymmen. Armaturlampan klarar omgivningstemperaturer från −20 °C till 35 °C och dess smarta utformning med droppkant undviker dammbildning på lampytan som kan hämma belysningskvaliteten.

Den högpresterande och attraktiva pendelarmaturen Glacier ger en högkvalitativ belysning av aulan och entrén.

Den precisionsutformade armaturen Piazza LED belyser området runt skolan för både säkerhetens och vägledningens skull. Piazza LED ger optimal ljusfördelning med ett minimalt uppljusförhållande som understiger 2,5 %.

Resultatet

Den nya belysningen skapar en perfekt utbildningsmiljö för både elever och lärare. Möjligheten att reglera belysningen när det finns tillräckligt med dagsljus möjliggör energibesparingar på upp till 75 %.

IQ Wave-armaturerna ökar framför allt komforten och uppmärksamheten i skolans klassrum, ger perfekt belysning för skolbänksbaserat arbete och gruppresentationer eller -diskussioner och skapar en trivsam stämning.

Enligt Mike Carter, M&E Manager på Edinburgh Council, valdes ”BasicDim Wireless-anslutningen i Thorns armaturlampor eftersom belysningen kunde omkonfigureras med minimal dragning av nya ledningar. I kombination med energibesparingar från övergången till LED-armaturlampor och sensorer fick vi en kostnadseffektiv lösning för eftermontering av ljusstyrning i denna historiska skolbyggnad. Enkelheten i installationen matchas av enkelheten i kontrollerna, vilket innebär att både lärare och elever får perfekt belysning i undervisningsmiljön.”