Hem / Lösningar / Projekt / Utbildning / Linköpings universitet fick hållbar och trevligare utomhusmiljö med Thorn Plurio

Linköpings universitet fick hållbar och trevligare utomhusmiljö med Thorn Plurio

 • HiRes_RVS00097-HDR-1-600x400.jpg
 • HiRes_RVS00122-HDR-1-600x400.jpg
 • HiRes_RVS00137-HDR-1-600x400.jpg
 • HiRes_RVS00142-HDR-1-600x400.jpg
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Med cirka 27 000 studenter och 4 000 anställda är Linköpings Universitet är ett av landets största Campus Valla med Studenthuset är en central plats där studenter rör sig mycket mellan byggnader och under varmare månader gärna vistas utomhus. I utvecklingsplanen Campus Valla 2018-2030, framtagen av den statliga fastighetsägaren Akademiska Hus som förvaltar fastigheterna, framhävs hur viktig utomhusmiljön är för studenter och personal och planen syftar till att öka tillgängligheten och experimentlustan i miljön, något som inte minst handlar om belysning.


Hållbarhet ledord


Hållbarhet är ett ledord för Akademiska Hus, som satt som mål att halvera inköpt energi till 2025, jämfört med 2000. Eftersom utomhusbelysningen på Campus Valla, som installerats i olika faser, men generellt har stått där mer än 20 år, fanns här möjlighet till besparing. Samtidigt var detta även en bra möjlighet att förbättra upplevelsen i utomhusmiljön och öka säkerheten på gång- och cykelvägar och parkeringar. De gamla armaturerna med 70W natriumlampor gav ett orange obehagligt ljus, som inte direkt lockade till utomhusvistelse. Praktiskt test gav värdefull information Produkter från ett antal etablerade leverantörer installerades i miljön och under en hel vinter genomfördes praktiska test och utvärderingar. Eftersom Akademiska Hus är ett statligt bolag med långsiktighet i fokus, valdes endast produkter med hög kvalitet och lång livslängd ut vilket ger ett bra resultat ur ett livscykelperspektiv.

– Det är inte ofta man får möjlighet att genomföra praktiska test, och det känns verkligen jättebra att vi genomförde det. Det gav oss väldigt värdefull information, vi inte kunde fått på annat sätt, säger Magnus Öhrman, Gruppchef Energi och Teknik på Akademiska Hus. 

Förutom att kontrollera att armaturerna verkligen levererade vad de lovade i form av ljusstyrka, effekt, energi och färgåtergivning, frågade man även studenter och personal som rörde sig i området vad de tyckte, för att få deras upplevelse av armaturerna. 

– Det visade sig att vissa armaturer inte syntes på avstånd, man såg bara ljuset på marken, och området kändes därför mörkare och mindre säkert, förklarar Magnus. Insikter från studenter och personal blev därför en viktig faktor i utvärderingen. 


Thorn Plurio uppfyllde alla krav


Valet föll på Thorn Plurio som uppfyllde alla de önskvärda kraven: Armaturen syns på håll, den avger ett bra och behagligt ljus och den är energieffektiv. Totalt installerades drygt 500 Thorn Plurio på området. Från de gamla 70 wattslamporna ned till 21 watt och styrning och nattsänkningsfunktion, somre ducerade belysningen till 70% under sen kväll och natt, gav ytterligare energibesparing, och Magnus Öhrman är mycket nöjd.

– Vi har bara positiva saker att säga om armaturerna, säger Magnus. Förutom den stora energibesparingen, som verkligen är viktig för oss, har Thorn Plurio bra färgåtervinning och avger mycket ljus där det behövs, inklusive att själva armaturen är belyst. Hela området är ljusare, känns trevligare att vistas i och människor känner sig trygga, vilket var precis det vi ville uppnå.