Hem / Lösningar / Projekt / Utbildning / Netherburn Primary School, UK

Netherburn Primary School, UK

 • Netherburn Primary School, UK
 • Netherburn Primary School, UK
 • Netherburn Primary School, UK
 • Netherburn Primary School, UK
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Quattro LED är med om sin första examen

Netherburn Primary School i Larkhall, Skottland, har fått helt nya lokaler, designade av South Lanarkshire för att ersätta den ursprungliga äldre byggnaden. Den nya anläggningen kommer att bidra till att förvandla barnens kunskaper och erfarenheter, både nu och under de kommande åren. Inte oväntat krävde rådet förstklassig belysning - hög kvalitetskontroll av ljusfördelningen för att säkerställa goda pedagogiska förutsättningar, tillsammans med en attraktiv estetik och ekonomisk drift över livslängden.

Ett viktigt inslag i byggnaden som är värd £ 2,4 million är användningen av LED i hela byggnaden, inklusive fyra klassrum, idrottshall, kök, cirkulations områden, toaletter, kontor och daghem.

Bland de aktuella armaturerna utgörs 108 stycken av infällda 48W Quattro LED och 50 stycken av Base LED downlight. Belysningen i klasserna styrs av vårt Sensa Modular styrsystem.

Det var inte bara armaturernas estetik som föranledde valet. Tillgången av LED innebar en möjlighet att formulera en ny belysningslösning som inte bara erbjöd hög färgåtergivning (Ra 92), men även en avsevärt reducerad energianvändning.

En idé om förbättad prestanda kan ses som det faktum att för att uppnå en belysningsstyrka på 400 lux i en av de större klassrummen med konventionella armaturer (MenloSoft) med 2X40W TC-L ljuskällor skulle kräva 11 armaturer, vilket ger 398 lux för en installerad belysningseffekt av 14,10 W/m². Samma antal Quattro LED armaturer uppnår 380 lux för en belysningseffekt på endast 7,69 W / m². Driftskostnaderna reduceras med 45% och den långa livslängd på LED förväntas generera betydande besparingar i kostnader för underhåll.

Även nödljusarmaturerna är bestyckade med LED. Infällda Voyager LED-serien (Area & Route) samt Voyager Sigma LED med hänvisningsskyltar slås på automatiskt i händelse av ett strömavbrott.