Hem / Lösningar / Projekt / Transport / Orly flygplats, Frankrike

Orly flygplats, Frankrike

 • Orly Airport, France
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

StyLED visar vägen  när Orly flygplats renoverar

Efter en lyckad pre-lansering till den högsta ledningen av Aéroport De Paris, har den första av de nya StyLED armaturer installerats på Orly-flygplatsen.

Den franska Flygplatsen genomgår ett omfattande moderniseringsarbete med hållbarhet och energisparande högsta prioritet. Som en del av renoveringen, ändrades tillfartsvägen till "Pavillon d'Honneur" från en bilateral installation med 150W HPS lampor varje 20m till en ensidig installation med StyLED 103W (7700 lm) varje 20m. Resultatet är en 25 procent effektminskning under sex timmar på natten. Aéroport De Paris är mycket nöjd med StyLEDs estetik, höga prestanda och miljövänliga egenskaper, vilket också ökar säkerheten och komforten för användarna.