Hem / Lösningar / Projekt / Transport / Charles de Gaulle-flygplatsen, Frankrike

Charles de Gaulle-flygplatsen, Frankrike

 • Reducerat energiförbruk med Orus LED på Charles de Gaulle
 • Charles de Gaulle Airport, France
 • Charles de Gaulle Airport, France
 • Charles de Gaulle Airport, France
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Orus LED gör att en relativt stor mängd ljus alstras från lampan jämfört med mängden energi som krävs för att alstra det.

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Med Flat Beam®-tekniken i Orus LED kan den exakta styrningen av ljusstrålen maximera mängden användbart ljus och rikta det där det behövs.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Precis optisk styrning och riktning av armaturerna minimerar spilljus så att ingen energi används för att belysa fel områden.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Bakgrund

Charles de Gaulle-flygplatsen är Frankrikes största internationella flygplats och ett av världens huvudsakliga flygcentrum. Med över 62 miljoner passagerare och ca 500 000 flygplansrörelser per år är den Europas näst mest trafikerade flygplats. 2011 arbetare Thorn med Aéroports de Paris (ADP) och Sobeca Installers för att installera Thorns innovativa vägbelysning Orus HID
i Charles de Gaulles interna vägsystem. Armaturen är idealisk att använda nära flygplatser och den valdes på grund av dess innovativa tvåvägsoptik som ger en unik ljusfördelning, utmärkt enhetlighet utan bländning, låg energiförbrukning och framför allt en låg monteringshöjd på endast 0,9 m.

Belysningssyfte

Charles de Gaulle var nöjda med installationen av Orus HID och behövde på nytt en leverantör för att belysa en ny intern vägsträcka på 700 m.
Precis som tidigare önskades en diskret lösning utan höga stolpar. Efter att ha skapat en stark
relation med ADP genom en överenskommen eftermonteringslösning som innefattar övervakning och styrning av energianvändningen valdes Thorn ut för att ge ett lösningsförslag.

Belysningslösning

Eftersom Thorn nyligen lanserat Orus LED föreslogs denna för den nya vägen. Orus LED har samma egenskaper som Orus HID men med fördelen att den sänker energiförbrukningen betydligt. Charles de Gaulle var så imponerade av Orus LED att de bad Thorn och ADP Consulting undersöka möjligheten och fördelarna med att även ersätta Orus HID-armaturerna med den nya Orus LED. Därmed installerade Thorn Orus LED på den nya vägsträckan samtidigt som man bytte ut armaturerna i det gamla vägsystemet punkt för punkt.

Resultat och fördelar

Orus LED mer än halverar energiförbrukningen och koldioxidutsläppen (52 % sänkning) jämfört med Orus HID. Den årliga
SLEEC-L (W/cd.m-2/m²) har sänkts från det redan utmärkta 0,33 till bara 0,19. Förutom att sänka energikostnaden ger denna högeffektiva LED en livslängd på 80 000 timmar (vid L70B10) och sänker därför underhållsbehovet och underhållskostnaden. De lättåtkomliga armaturerna gör också att glaset är enkelt att rengöra utan att lift behöver användas. Viktigt är också att Orus LED:s låga monteringshöjd är diskret och säkrar att belysningen smälter in i landskapet utan att störa
flygplanen, specifik flygplatsbelysning eller vägledningsbelysning. Förutom de många fördelarna vad gäller belysningsprestanda stärker den nya LED-belysningen Charles de Gaulle-flygplatsens image som en modern och miljömedveten anläggning. Christophe Durand som är Functional Lighting Segment Manager på Thorn Lighting förklarar, "Orus LED är inte bara ett effektivt val utan är den enda lösningen som uppfyller de begränsningar som en flygplats har. Vad gäller belysningsprestanda ger Orus LED utmärkt enhetlighet med enastående visuell komfort helt utan bländning, alltihop på under en meters höjd. Den uppfyller också den standard som krävs på 1cd.m². Den huvudsakliga skillnaden mellan HID- och LED-lösningarna är energieffektiviteten och armaturens intelligens. Med Orus LED kan man optimera energiförbrukningen ännu mer, här ersätter vi en 35W-lampa med ett 27W-system. Dessutom kan vi styra ljusnivån centralt för att passa vägens användningsmönster och samla in information om varje enskild belysningspunkt. LED-ljuskällan är också mer stabil och kräver färre byten så att flygplatsen får färre störningsmoment och lägre kostnad för underhåll."

Nyckelfakta

• Vägbelysning från en låg monteringshöjd på 0,9 m
• Energiförbrukning och koldioxidutsläpp sänks med 52 %
• SLEEC-L (W/cd.m-2/m²) sänks från 0,33 till bara 0,19