Hem / Lösningar / Projekt / Transport / Capodichino flygplats, Italien

Capodichino flygplats, Italien

 • Capodichino Airport, Italy
 • Capodichino Airport, Italy
 • Capodichino Airport, Italy
 • Capodichino Airport, Italy
 • Capodichino Airport, Italy
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Clan och Quattro LED reducerar energianvändningen med 58 procent på flygplatsen Capodichino

Efter ett renoveringsprojekt med syfte att förbättra energieffektiviteten på Capodichino-flygplatsen i Italien har Thorns armaturer Clan och Quattro LED sänkt flygplatsens årliga energiförbrukning för belysning med 58 procent.

Bland de viktigaste delarna av renoveringen kan nämnas:
• En reducering av den dagliga energiförbrukningen från 414 854 W till 172 260 W
• En reducering av den årliga energiförbrukningen från 151 422 kWh till 62 874 kWh
• En sänkning av antalet armaturer från 482 till 310 (36 procent mindre)
• En reduktion i installerad effekt (kW) från 37,71 till 17,98 (52 procent lägre)
• En CO2-reducering från 101,30 till 42,06 (58 procent lägre)

Renoveringen har också ökat belysningsnivån på de allmänna utomhusutrymmena med 15 procent och belysningsnivån inomhus från 150 till 390 lux, samtidigt som belysningen har blivit mer enhetlig.

Utomhusrenoveringen, vilken omfattar tillfartsvägar, parkeringsplats och själva plattan innebar ett ubyte av 110 gatlyktor av typ HST 150 W med 110 Clan LED 58 W-armaturer. För maximal energibesparing har Clan LED vårt nya bi-power-system vilket underlättar ljusreglering nattetid genom en enkel brytare.

Området runt plattan, som belyses av strålkastare typ Champion och Mundial monterade på en hög mast, uppfyller nu ICAO-standarden (International Civil Aviation Organization/Internationella civila luftfartsorganisationen). Vissa av strålkastarna är återtändningsmodeller som klarar nödsituationer.

Inomhusrenoveringen, inkluderade de öppna allmänna utrymmena samt avgångshallar/gater och biljettförsäljning innebar utbyte av 372 stycken 2 x 26 W fluorescerande downlights vilka ersattes med 200 infällda Quattro LED-armaturer på 58 W.