Hem / Lösningar / Projekt / Stadsmiljö / Örebro kommun

Örebro kommun

 • LowRes_4N9B0763 - Copy.jpg
 • LowRes_4N9B0772 - Copy.jpg
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Mellansvenska Örebro med omnejd är en av Sveriges snabbast växande områden. Kommunen är också en av de som satsar mest på miljö och hållbarhet i landet, mer än storstadsområden som Stockholm och Göteborg. Och det har gett resultat. Under de tre senaste åren har Örebro placerat sig bland topp tio i Aktuell Hållbarhets årliga ranking över landets bästa miljökommuner.
En växande befolkning kombinerat med krav på energismarthet, hållbarhet och en tryggare utomhusmiljö är självklart en utmaning.  Målsättningarna är högt ställda. Idag förbrukar kommunen 9 miljoner kW om året. 2020 ska det vara nere på 5 miljoner kW och 3 miljoner kW
år 2030.

Ett av de områden där stora energibesparingar kan göras, och där det också satsas mest, är på stadsbelysning och i maj 2016 började arbetet med att hitta lösningar som kunde ge bättre, smartare och effektivare belysning. Zumtobel var en av de större leverantörerna som valdes ut och för tillfället pågår ett stort arbete med att byta ut den gamla, i vissa fall kvicksilverbaserade gatubelysningen i genomfartsområden och yttre leder samt bostadsområden, cykel och gångvägar ut mot Thorn Ligthings LED-baserade CiviTEQ. CiviTEQ är känd som en av marknadens mest kostnadseffektiva vägarmaturer som ger mycket ljus till låg effekt och har lång brinntid. 

Totalt ska Örebro kommun, med hjälp av installationsfirma ONE Nordic AB, installera 20 000 - 30 000 armaturer under de närmaste fem åren. Äldre armaturer byts ut mot nya, men eftersom Örebro växer, är det även helt nya bostadsområden som ska belysas. Hittills i år har 4 000 armaturer bytts ut och 2 000 nya installerats. Thorn har levererat 2 500 av de CiviTeq som beställts i olika storlekar och med olika effekter.
Beställningarna görs årsvis baserat på politiska budgetbeslut så det kan det bli mer.

Örebro satsar även på nattsänkning, dvs dimning av vägbelysningen under nattetid. CiviTEQ kan programmeras och därmed anpassas efter varje enskild kunds önskemål och Örebro dimmar gradvis belysningen från 100% till 70% under kvällen och 50% under natten, när färre är i rörelse, för att sedan gradvis gå tillbaka till 100%.

“Med den gamla belysningen fanns bara möjlighet att ha individuella gatlyktor av eller på och man brukade släcka ned varannan eller var tredje gatlampa för att spara energi och pengar. Det ledde till helt mörka ytor, vilket självklart inte är optimalt vare sig ur trafiksäkerhets-, eller trygghetsperspektiv, säger Ataniyaz Ataniyazov. Med de nya gatlyktorna dimmar vi ned belysningen gradvis, och släcker aldrig helt.”
Förändringen ger stora energibesparingen. Ataniyaz beräknar att övergången från den gamla belysningen, som använde 150W till LED på 40W, ger en energibesparing på 30-40%. Nattsänkningen ger ytterligare 30-40% energibesparing. Stora siffror särskilt i en växande kommun.

CiviTEQs ljusoptik, skjuter dessutom ut ljuset åt sidorna, vilket gör att det går att ha längre avstånd mellan stolparna, något som minskar totalkostnaden.

“Eftersom spridningen på den nya belysningen är så mycket bättre får vi ljus där vi vill ha det, dvs på vägen och trottoaren, snarare än på gräsmattan bredvid,” fortsätter Ataniyaz.