Hem / Lösningar / Projekt / Stadsmiljö / Bevarandet av Cumbrias mörka natthimmel – ett samarbete

Bevarandet av Cumbrias mörka natthimmel – ett samarbete

Produkter

 • Vulcan Park, Workington
 • Cliff Terrace, Kendal
 • Barraclough Fold and stars
 • Vulcan Park, Workington
 • Vulcan Park, Workington
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Cumbria i nordvästra England vid gränsen till Skottland är ett område som är känt världen över för sina vackra sjöar. Lake District – som nu är en av UNESCO:s världsarvsplatser – lockar miljontals turister varje år. I Cumbria finns även många byar, sjösamhällen och städer. Något samtliga platser delar är en önskan att bevara sin mörka natthimmel, värna om det nattliga djurlivet och förbättra människors välbefinnande.

Belysningsteamet från Cumbria County Council, områdets distriktsfullmäktige, har arbetat hårt för att uppnå detta under många år, och de har bildat starka relationer med organisationer såsom Friends of the Lake District, en oberoende välgörenhetsorganisation som är engagerad i att skydda och förhöja Cumbrias landskap. I flera årtionden har Cumbrias County Council även arbetat med Thorn Lighting för att tillhandahålla lösningar och armaturer i hela området, inklusive väg- och gatubelysning, belysning för parker och arkitektonisk belysning för landmärken och byggnader.

Senast har Cumbria County Council samarbetat med Thorn Lighting för att installera innovativa tekniker och lösningar som minskar ljusföroreningen och bidrar till att värna om nattmiljön.

Längs trottoaren i historiska Cliff Terrace i Kendal har restaurerade gjutjärnsstolpar utrustats med Thorns stolptoppsarmatur EP145 för en energieffektiv lösning. Den här förändringen har förbättrat ljuskvaliteten för boende i området. En boende, Lucy Bound, kommenterar: ”De tidigare armaturerna lyste upp våra trädgårdar och hus men inte gångvägarna. Nu är ljuset på rätt plats, så att trädgården är mörk, vilket passar djurlivet, och vi boende får inte längre in ljus i sovrummen, vilket förbättrar sömnen. Projektet har fört med sig många positiva sidoeffekter. Det har också påverkat samhället mycket positivt. Människor har kommit samman och delat ett gemensamt intresse. Det har varit riktigt härligt, särskilt med tanke på all isolering som varit.”

Ursprungligen installerades armaturerna som en del av ett pilotprojekt, men efter den positiva feedback som erhållits från de boende beslutade fullmäktige att lansera belysningslösningarna som värnar om den mörka natthimlen på fler platser runtom i Cumbria. Förutom EP145 har även stolptoppsarmaturen Plurio utrustad med NightTune-teknik introducerats i andra områden. Däribland den pittoreska byn Glenridding bredvid Lake Ullswater, kuststaden Whitehaven och grannstaden Workington. Installationen i Castle Park i Whitehaven fick stöd från inrikesministeriets initiativ Safer Streets, och den nya belysningen skapar en mer välkomnande miljö nattetid. I Glenridding har armaturen installerats i en tyst återvändsgränd som vetter mot öppet landskap. Därför användes avskärmning i reflektorn på armaturen Plurio så att onödigt ljusspill helt eliminerades mot det öppna landskapet.

NightTune-systemet, som används i Plurio justerar automatiskt ljusnivå och färgtemperatur för att exakt passa tiden på dygnet och mängden trafik. Det finns många fördelar med att använda den här tekniken, bland annat att den varmare färgtemperaturen är mindre skadlig för djur samt att ljusspill och ljusföroreningar av himlen minimeras.

Ian Harker, Cumbria County Councils Lighting Manager, förklarar: ”Cumbria har några av de mörkaste natthimlarna i hela Storbritannien och det är vår uppgift att ta hand om både natthimlen och den vackra miljön här. Vi är därför mycket medvetna om att vi behöver vara aktsamma i vårt arbete och inte ha en negativ inverkan. Vi har ett starkt förhållande med Friends of the Lake District och efter att vi diskuterat med teamet hos Thorn Lighting känner vi oss trygga med att de här innovativa teknikerna och lösningarna passar vårt distrikt. Vi har fått många positiva reaktioner från invånarna, bland annat rapporter om att nattligt djurliv har återvänt, såsom stora fladdermöss som hittar mat i Kendals Cliff Terrace.”

”Till andra fullmäktige eller organisationer som vill bevara sina mörka natthimlar och förbättra sina stadsutrymmen med belysning skulle jag säga att innovativ teknik är nyckeln till att ge bättre lösningar för boende och besökare. Det viktiga är att lära känna samhället och de människor som bor och lever här. Det är viktigt att tala med dem och kunna lyssna på dem – och att vara öppen för nya idéer.”

Alla armaturer som har installerats som en del av det här projektet har certifierats med International Dark-Sky Associations Fixture Seal of Approval. Fixture Seal of Approval tilldelas till produkter som uppfyller krav för en mörk natthimmel. Certifieringen säkerställer för slutanvändaren att de produkter som föreskrivs riktar ljuset nedåt (med ett obefintligt uppljus), har en varm färgtemperatur på max 3 000 kelvin och kan dimmas till 10 % av sin totala ljuseffekt.

International Dark-Sky Association erkänns som den globala experten inom ljusförorening och är den ledande organisation som bekämpar problemet världen över.

Fixture Seal of Approval från IDA är ett mycket ansett erkännande för tillverkare. Under certifieringsprocessen granskas nyckelfunktioner och fördelar hos en armatur samt även dess grundläggande design. En djupgående analys görs också av fotometriska data för att fastställa att produkten uppfyller strikta krav för att begränsa ljusföroreningen.

Thorn Lightings Key Account Manager, Craig Lensky, som har samarbetat nära med Cumbria County Councils belysningsteam under hela projektet, tillägger: ”Vårt råd till andra som vill genomföra liknande projekt är att göra efterforskningar. Tala med människor som känner till det nattliga djurlivet på den plats du vill belysa och skräddarsy sedan en lösning som är bra för alla parter.”

Ian Harker säger sammanfattningsvis: ”Vi har alltid tyckt att personalen hos Thorn Lighting är lätta att prata med. Den service vi har fått är enastående. Vi har märkt att de är intresserade av att lyssna på sina kunder och arbeta tillsammans för att hitta lösningar. Det i kombination med deras breda produktutbud gör att vi vanligtvis har kunnat hitta en lösning med hjälp av dem.”