Hem / Thorn / Friskrivning

Friskrivning

Även om alla ansträngningar gjorts för att säkerställa korrekthet och relevans med denna hemsida, kan Thorn ej ansvara för fel eller förbiseenden i materialet. Vi ber dig gärna meddela Thorn Lighting´s Marketing Communications Department alla fel eller oklarheter som du upptäcker.
Thorn Lighting presenterar denna hemsida baserad på ett nuläge och ger inga garantier av något slag beträffande utförande och innehåll. Thorn Lighting avvisar alla framställningar och garantier, uttalade eller indirekta, inkluderande men inte enbart begränsade till kommersiella garantier eller lämplighet för ett speciellt syfte. Thorn Lighting garanterar inte heller att information tillgänglig på denna sida är korrekt, komplett eller aktuell.

Förutom om inte speciellt uttalat på denna sida, kan Thorn Lighting (eller något av Thorn Lighting´s bolag), ledning, anställda, agenter eller tredje parts medverkan, sponsor, licenstagare eller annan representant, inte göras ansvarig för skador orsakade i samband med användning av denna sida. Detta är en gemensam begränsning av ansvar och under inga omständigheter kan Thorn Lighting (eller något annat företag inom Thorn Lighting Group) eller annan involverad instans göras ansvarig för någon form av kompensation för direkt, indirekt, tillfällig, speciell eller följdskada förorsakade av användning eller felaktig användning av denna Thorn Lightings hemsida, inklusive men inte begränsad till tilliten från en användare av information som presenteras av Thorn Lighting (eller något annat bolag inom Thorn Lighting Group) eller som resultat av förlorade data, inkomst eller förtjänst, förlust eller skada av egendom, reklamation från tredje part, misstag, underlåtenheter, avbrott, raderade filer eller e-mails, misstag, defekter, virus förseningar i verksamhet eller överföring, bristande prestanda, kommunikationsbrister, stöld, förstörelse genom ej auktoriserad tillgång till Thorns Lighting´s register, program eller service. Varje användare av Thorn Lighting´s websida godkänner härmed att denna paragraf gäller all tillgång till innehåll, handel och service tillgänglig från Thorn Lighting eller något annat bolag inom Thorn Lighting Group.