Hem / Lösningar / Projekt / Kontorsbelysning / Conseil Général de Seine Maritime, Rouen, France

Conseil Général de Seine Maritime, Rouen, France

 • Conseil Général de Seine Maritime, Rouen, France
 • Conseil Général de Seine Maritime, Rouen, France
 • Conseil Général de Seine Maritime, Rouen, France
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Quattro LED hyllad för energibesparing

Conseil Général de Seine Maritime i Rouen, Frankrike, har bytt ut existerande belysning med lysrör till LED.

Thorns nya infällda armatur, Quattro LED, speciellt utformad för kontor och innehåller 48W lysdioder, har använts för att ersätta en mot en av de existerande 10 år gamla lysrörsarmaturerna med 4x18W T8. De 750 energieffektiva armaturerna ger också en bättre komfort och en helt annan estetik. I själva verket föredrar 99,99% av de som arbetar i byggnaden den nya belysningen. Det var endast en person av hundra som inte gillade belysningen, och det var helt enkelt en fråga om personlig preferens snarare än något mer sakligt.

Det finns även möjlighet till reducering av energikostnaderna eftersom armaturerna är kopplade i grupper till närvarodetektorer med fyra armaturer per kontor.

Inför drastiskt ökade elpriser och EUs mål om minskade koldioxidutsläpp, har de lokala myndigheterna letat efter ett kostnadseffektivt och smidigt alternativ till T8 och T5-lysrör som vanligtvis är det som används för kontorsbelysning. Genom Quattro LED, har de nu detta alternativ. Armaturen avger en jämförbar mängd ljus med en typisk 4x18W T8 infälld modulär lysrörsarmatur med magnetisk reaktor med 45% lägre energiförbrukning.