Hem / Lösningar / Projekt / Kontorsbelysning / Belysning som ökar trivsel och produktivitet på Mercedes-Benz

Belysning som ökar trivsel och produktivitet på Mercedes-Benz

 • Mercedes05
 • Mercedes06
 • Merceds01
 • Mercedes02
 • Mercedes03
 • Mercedes04
 • Mercedes07
 • Mercedes08
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Utmaningen

Mercedes-Benz italienska huvudkontor i Rom byggdes nyligen om så att de sex befintliga byggnaderna kombinerades i en enda omkonfigurerad byggnad. De nya, öppna arbetsytorna har utformats av arkitektbyrån MPPM med fokus på flexibilitet och modularitet. Målet med utformningen var att skapa en välkomnande och effektiv arbetsyta som främjar både trivsel och produktivitet. Användningen av naturligt och artificiellt ljus var nyckelpunkter vid denna utformning.

Belysningslösningen

Thorn och dess systermärke Zumtobel inledde ett samarbete i syfte att utveckla en specifik belysningslösning som skapade rätt stämning i varje rum i den nya byggnaden.

På de tre övre våningarna, som hyser de flesta kontor och tjänster, har Thorn Lightings Omega LED-armatur integrerats i det modulära taksystemet. Dessa stora, infällda armaturlampor har optimal optik och optimala tekniska specifikationer för denna typ av användning.
På bottenvåningen finns en entré, foajéer, konferensutrymmen, en restaurang och en stor utställningshall. Belysningen av entrén bygger på en integrering av armaturlamporna i den arkitektoniska strukturen som följer formerna och framhäver materialet.

Ett antal armaturlampor från Thorns systermärke Zumtobel användes, inklusivePanos Infinity, Tecton, Supersystem II, Introoch Craft.

Resultatet

Den nya belysningen på Mercedes-Benz huvudkontor bidrar till en välkomnande och effektiv ny arbetsyta där personalens trivsel och företagets produktivitet kombineras.