Hem / Lösningar / Projekt / Konst & Kultur / Niort Music Hall and idrottscenter, Frankrike

Niort Music Hall and idrottscenter, Frankrike

 • Niort Music Hall and Sports Centre, France
 • Niort Music Hall and Sports Centre, France
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Alumet Stage LED tillför dramatik och spänning till Niorts konserthus och idrottscenter

 Niort är en vacker historisk stad i västra Frankrike och en av landets största finansiella centrum (rankad fjärde största efter Paris, Lyon och Lille). I samarbete med Neo Light ljusdesigners, har INEO el konsulter och stadens tjänstemän tillsammans med Thorn gett Niorts nya konserthus och idrottshall en vibrerande, spännande personlighet.

Imponerende ljuseffekter

En imponerande belysning av ytterväggen med trevliga effekter som möjliggörs med hjälp av Thorns unika Alumet Stage. Alumet Stage är elegant utformad och innehåller fyra effektiva justerbara strålkastare med god färgåtergivning.

 Totalt är 18 stycken Alumet Stage monterade, som med hjälp av blå och vita LED inspirerar och skapar liv i det lokala samhället. Effekterna från strålkastarna kan enkelt justeras för att skapa dramatik och effekt vid speciella evenemang utan att behöva ändra placeringen av stolparna. Specialeffekterna möjliggörs med olika ljusfördelningar, färg och optiska tillbehör som är perfekt för att framhäva arkitekturen.

 Alumet Stage är IP65 och utformad för att hantera värmen från LED, vilket resulterar i en lång livslängd på 50.000 timmar - motsvarande 4.000 timmar per år över en period av 12 år.

 Niort s Music Hall och idrottscenter visar på bästa sätt hur strålkastare inte bara framhäver byggnaderna i staden, men också ger personlighet och karaktär med mjuka och levande fasader.