Hem / Lösningar / Projekt / Konst & Kultur / Köpenhamn Zoo – Den Arktiske Ring

Köpenhamn Zoo – Den Arktiske Ring

 • APPS_P_CPHZOOfull-1200.jpg
 • APPS_P_CPHZOO3full-1200.jpg
 • APPS_P_CPHZOO4half-1200.jpg
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Ljuskällans förmåga att omvandla elektricitet (watt) till ljus (lumen) är väsentligt för att uppnå energieffektivitet. Både Base LED och Cruz LED innehåller LED-moduler med hög effektivitet på ljuskällan.

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Base LED och Cruz LED är utformade för minimering av spilljus. En relevant faktor, då två downlights med samma LED-modul kan prestera väldigt olika både när det gäller förmågan att omvandla elektricitet till ljus och i förhållande till livslängd och ljusets färg och färgåtergivande egenskaper.

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Troikas optik och precisa ljusfördelning innebör att eventuellt spilljus från isbjörnarnas utomshusmiljö är minimal vilket även sparar energi.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Thorn belyser Den Arktiske Ring, Köpenhamn Zoos största attraktion

Köpenhamn Zoo öppnade i februari 2013 Den Arktiske Ring – ett nytt och unikt häng för isbjörnar, sälar och Nordatlantiska fåglar. Utöver att erbjuda djuren bättre levnadsvillkor, så ger även den nya stora arktiska anläggningen på 3.200 m2 de över 1 miljon årliga besökarna en möjlighet att komma helt tätt intill  djuren både över och under vattnet.

Den arkitektoniska kvaliteten och byggnadens komplexitet kombinerat med belysningen från Thorn erbjuder besökarna en fängslande arktisk upplevelse som saknar motsvarighet på något annat Zoo i Europa.

Resan i Den Arktiske Ring

Besöket startar i isbjörnarnas sommardomäner, där besökaren förs genom en tunnel vilken är belyst med Base LED downlight från Thorn. Upplevelsen förstärks med ljud från isbjörnen och planscher med möjlighet att orientera sig om isbjörnens liv och leverne, innan man kommer till tunneln av akryl vilken leder under vatten och ger möjlighet för en spektakulär syn av isbjörnar som vältrar sig i vattnet.

I den flotta utställningen är pingvinerna redo att ta över underhållningen om man inte hellre vill leka med isbjörnarna i skenet från Cruz LED.

I isbjörnsgrottan som är belägen utomhus står strålkastaren Troika från Thorn för belysningen under årets mörka dagar och i det tillhörande fågelhägnet har Thorn levererat en speciellt robust industriarmatur, 7297D, vilken är väl lämpad för utsatta miljöer och tålig för fåglarnas frätande avföring.

Michael Petersen, ansvarig för utställningsområdet i Den Arktiske Ring berättar: ”Vi har lagt vikt vid att övergången från de höga ljusnivåerna utomhus till det artificiella ljuset i tunneln och utställningen skall vara så behaglig som möjligt. I utställningen har vi dels lagt vikt vid LED belysningens goda färgåtergivande egenskaper och den långa livslängden vilket minimerar drift och underhållskostnader.

Key Facts

Utställning, golv

 • Emid: 300 lux
 • 59 lm/W

Utställning, balkong

 • Emid: 100 lux
 • 50 lm/W

Produkter

 • Base LED 18W LED L935 HFX (96107984) – 113 stk.
 • Cruz 160 34W LED L840 HFX (96107638) – 49 stk.
 • 7297D 2x36W T26 HFX CL PC (E7233317-XFA) – 15 stk.
 • 7297D 2x28W T16 HF CL PC (7319870193891) – 33 stk.
 • Troika 400W HIT/E40 (7319870281253) – 9 stk