Hem / Lösningar / Projekt / Sport / DGI Huset Herning Leisure Centre, Danmark

DGI Huset Herning Leisure Centre, Danmark

 • DGI Huset Herning Leisure Centre, Denmark
 • DGI Huset Herning Leisure Centre, Denmark
 • DGI Huset Herning Leisure Centre, Denmark
 • DGI Huset Herning Leisure Centre, Denmark
 • DGI Huset Herning Leisure Centre, Denmark
 • DGI Huset Herning Leisure Centre, Denmark
 • DGI Huset Herning Leisure Centre, Denmark
 • DGI Huset Herning Leisure Centre, Denmark
 • DGI Huset Herning Leisure Centre, Denmark
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Thorn fullbordar fritidsfaciliteter i DGI Huset

Toppmodernt fritidscenter belyst med Cruz downlights, Troika och Contrast Mini Pinspot LED strålkastare, för att bara nämna några armaturer.

Med mer än 4 000 betalande medlemmar, utgör DGI Huset Herning Leisure Centre i Danmark ett state-of-the-art wellness- och fitnesscenter med en imponerande pool, klättervägg, hoppbassäng, och en 93m lång elliptisk pool. Centret innehåller också ett café, omfattande konferensfaciliteter och regelbundna mässarrangemang.

Med poolens inspirerande arkitektoniska väggar i olika nivåer och områden utgör kreativitet och estetik var de viktigaste kraven för detta projekt, tillsammans med kravet att uppnå en ljusnivå på 500 lux.

Thorn har levererat all belysning för fritids- och konferensfaciliteterna, inklusive Cruz HIT och TC-T downlights, och Troika strålkastare med "planglas" strålkastare samt Contrast Mini Pinspot LED-strålkastare i poolen. Poolen har förmågan att lysa i tre olika faser: en tredjedel, två tredjedelar eller 100 procent av den maximala ljusnivå.

Andra produkter som finns representerade är Menlo3 med en opal kupa (kundanpassad) för konferensfaciliteter, Chalice MV dekorativa downlights för display områden och EquaLine Opal i trappor.