Hem / Lösningar / Projekt / Hälso- och sjukvård / Tandläkarhögskolan, Aarhus, Danmark

Tandläkarhögskolan, Aarhus, Danmark

  • School of Dentistry, Aarhus, Denmark
  • School of Dentistry, Aarhus, Denmark
  • School of Dentistry, Aarhus, Denmark
  • School of Dentistry, Aarhus, Denmark
  • School of Dentistry, Aarhus, Denmark
  • Ljuskällan

    Ljuskällan

    Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

  • Driftdon

    Driftdon

    Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

  • Ljusfördelning

    Ljusfördelning

    Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

  • Systemeffektivitet

    Systemeffektivitet

    Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

  • Närvaro

    Närvaro

    Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

  • Dagsljus

    Dagsljus

    Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

  • Konstantljus

    Konstantljus

    En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

  • Scener

    Scener

    Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

  • Tidsstyrning

    Tidsstyrning

    En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

  • Arbetsbelysning

    Arbetsbelysning

    Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

  • Ljuszoner

    Ljuszoner

    Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

  • Underhållsplan

    Underhållsplan

    Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

  • Överflödigt ljus

    Överflödigt ljus

    Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

  • Reflektans

    Reflektans

    Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

  • Visuell energimätning

    Visuell energimätning

    Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Belysning på Tandläkarkliniken sätter nya standarder

Tandläkarhögskolan i Aarhus, Danmark, har genomgått en tekniskt väldigt spännande renovering.

Denna renovering utgör förebilden för många liknande lösningar som nu planeras av undervisningsklinikerna vid Århus Universitet, där införandet av särskilda lysrörsarmaturer håller på att skapa en ny era gällande kvalitet.

I samarbete med skolans konsult Alectia, genomfördes en experimentell installation med infällda lysrörsarmaturer med särskilda mikroprismatiska paneler. Efter en lyckad testperiod, sammanställde man en specifikation som Thorn framgångsrikt uppfyllt.

De skräddarsydda armaturerna är utformande för att ge en hög kvalitet på ljuset avseende färg, ett Ra på över 90 hjälper tandläkare att välja rätt färg på den plast som används för fyllningar, enhetlighet och en bländningsfri miljö. Armaturerna ersätter en 30 år lösning med gul och bländande belysning.

Den genomsnittliga ljusnivån har ökat från 700 till 1000 lux – och uppfyller de stränga kraven i dansk standard DS 705:2002 – artificiell belysning i mottagningsrum för tandvård. Utrustad med dubbla 54W T16 rör, kräver den nya designen halva antalet armaturer mot tidigare, vilket möjliggör stora besparingar i energi- och kapitalkostnader. Varje armatur har intelligent DALI styrning för att minska drifttimmar.

Belysningen är även extremt flexibel vad gäller underhåll, med en slät, tät yta för enkel rengöring och förmågan att snabbt byta ljuskällor.

Fem hundra armaturer har monterats i fyra universitetssjukhus och order har lagts för ytterligare sex renoveringsprojekt nästa år. Även exteriören har fått ett nytt utseende med hjälp av Dyana LED.

Ansvarig arkitekt för kliniken i Aarhus är Erik Moller.