Hem / Lösningar / Projekt / Hälso- och sjukvård / Tandläkarhögskolan, Aarhus, Danmark

Tandläkarhögskolan, Aarhus, Danmark

 • School of Dentistry, Aarhus, Denmark
 • School of Dentistry, Aarhus, Denmark
 • School of Dentistry, Aarhus, Denmark
 • School of Dentistry, Aarhus, Denmark
 • School of Dentistry, Aarhus, Denmark
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Belysning på Tandläkarkliniken sätter nya standarder

Tandläkarhögskolan i Aarhus, Danmark, har genomgått en tekniskt väldigt spännande renovering.

Denna renovering utgör förebilden för många liknande lösningar som nu planeras av undervisningsklinikerna vid Århus Universitet, där införandet av särskilda lysrörsarmaturer håller på att skapa en ny era gällande kvalitet.

I samarbete med skolans konsult Alectia, genomfördes en experimentell installation med infällda lysrörsarmaturer med särskilda mikroprismatiska paneler. Efter en lyckad testperiod, sammanställde man en specifikation som Thorn framgångsrikt uppfyllt.

De skräddarsydda armaturerna är utformande för att ge en hög kvalitet på ljuset avseende färg, ett Ra på över 90 hjälper tandläkare att välja rätt färg på den plast som används för fyllningar, enhetlighet och en bländningsfri miljö. Armaturerna ersätter en 30 år lösning med gul och bländande belysning.

Den genomsnittliga ljusnivån har ökat från 700 till 1000 lux – och uppfyller de stränga kraven i dansk standard DS 705:2002 – artificiell belysning i mottagningsrum för tandvård. Utrustad med dubbla 54W T16 rör, kräver den nya designen halva antalet armaturer mot tidigare, vilket möjliggör stora besparingar i energi- och kapitalkostnader. Varje armatur har intelligent DALI styrning för att minska drifttimmar.

Belysningen är även extremt flexibel vad gäller underhåll, med en slät, tät yta för enkel rengöring och förmågan att snabbt byta ljuskällor.

Fem hundra armaturer har monterats i fyra universitetssjukhus och order har lagts för ytterligare sex renoveringsprojekt nästa år. Även exteriören har fått ett nytt utseende med hjälp av Dyana LED.

Ansvarig arkitekt för kliniken i Aarhus är Erik Moller.