Hem / Lösningar / Projekt / Detaljhandel / Løberen, Aarhus, Danmark

Løberen, Aarhus, Danmark

 • Løberen, Aarhus, Denmark
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Butik Løberen uppnår en dramatisk minskning av energianvändningen genom LED-spotlights

Løberen (The Runner) är en one-stop-shop för alla som tycker om att springa. Det säljer skor, kläder och accessoarer, samt erbjuder sakkunnig rådgivning och vägledning. Och, medan kunderna eftersträvar högsta möjliga energinivåer så har deras favoritbutik minskat energiförbrukningen och driftskostnaderna för belysning.

Prospector 12W LED spotlight valdes av företaget när det nyligen flyttade till nyare lokaler i Århus. Trots en kraftig ökning av butikens golvyta - det är nu Danmarks största Running Store – har Løberen i Århus sänkt energianvändningen med cirka två tredjedelar jämfört med den tidigare lösningen.

Monterade på Thorn Supertrack, ger de 145 armaturerna en dramatisk betoning av varorna i butiken och ger samtidigt en tilltalande övergripande belysning för "eco" butiken. Man valde spotlight med LED eftersom de är billiga i drift och lätta att underhålla. Alternativet till LED var 35W halogen och hade halogen valts skulle underhåll och byte av ljuskälla varit tidskrävande, kostsamt och obekvämt. Förutom att ge ett varmvitt ljus (2700K) med överlägsen färgåtergivning (Ra> 90), är LED monterad i centrum av reflektorn, alltså dess ljus är koncentrerad i en väl kontrollerad, nästan parallell stråle - som en stråle av solljus.