Hem / Lösningar / Projekt / Bostadsområde / MKB, Malmö, Sverige

MKB, Malmö, Sverige

 • MKB Malmo, Sweden
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Malmös största fastighetsbolag MKB satsar på ny belysning och reducerar energianvändningen med upp till 70%

MKB Fastighets AB är ett kommunägt aktiebolag som ägs av Malmö stad. MKB är Malmös största fastighetsbolag med 22 539 lägenheter och cirka 1100 kommersiella lokaler. Omsorg om miljön utgör en naturlig del av förvaltningen. Miljöarbetet sker i både smått och stort och MKB strävar bland annat efter att vara bransch ledande i arbetet med energieffektivisering. Stora ansträngningar görs för att genom driftoptimering minska den totala förbrukningen av el, värme och vatten – utan att för den skull minska boendekvaliteten.

Byter befintlig installation med kvicksilverarmaturer mot LED

Området Nydala i södra Malmö är ett trivsamt 1960-talsområde, med torg, park och hus i varierande höjd. Mot bakgrund av EU:s ekodesigndirektiv kommer ljuskällor med kvicksilver att fasas ut efter år 2015 och MKB har valt att redan nu byta ut befintlig installation med 80W kvicksilverarmaturer med faktisk total effekt på 95W mot Thorns Plurio LED 40W med inbyggd funktion för nattsänkning. Utbytet är planerat i två etapper, varav andra etappen levereras under januari. Totalt handlar det om 55 armaturer.

Enkelt utbyte genom användning av redan befintliga stolpar

Armaturerna levereras kompletta med 4 meter färdigmonterad kabel vilket underlättar ett utbyte på befintliga stolpar. Enbart byte av armatur genererar en energibesparing på 55W dvs nästan 60% per stolpe .

Energibesparing med hjälp av ett enkelt tryck

Med Bi-power switch är det möjligt att göra en effektreducering under 8 timmar för att minska energianvändningen. Belysningen reduceras med 50 %.Med hjälp av en enkel till-/från switch placerad på driftdonsplåten går det att aktivera och avaktivera nattreduceringen av effekten om och när så önskas. Varje armatur har sitt eget driftdon med effektreducering och fungerar alltså fristående, vilket ger större flexibilitet att uppfylla belysningskraven. Standardinställningen är 50 % dimning under 8 timmar -21:30-05.30. Funktionen med inbyggd nattsänkning bidrar med ytterligare 32% reducerad energianvändning på ett år vilket ger en medelförbrukning på 27W att ställas i relation till ursprungsförbrukningen på 95W. Total energibesparing upp mot hela 70%.

Ökad trygghet

Plurio LED finns med både symmetrisk och asymmetrisk ljusfördelning. Den asymmetrisk varianten erbjuder möjlighet att reducera bländningen ex nära fasader. MKB har dock valt den symmetriska varianten som med en jämn ljusfördelning belyser både gångbanor och närliggande ytor vilket bidrar till att öka tryggheten. De boende i området upplever den nya belysningen vilken ger ett fint vitt ljus som mycket positiv och känner en ökad trygghet. Mikael Siecke Inköpare på MKB Nydala och fastighetsskötare Tord Brink är nöjda med både armaturer och förväntad energibesparing. Med den ökade livslängd som LED genererar ser man även fram emot minskade driftsoch underhållskostnader i framtiden.