Hem / Lösningar / Projekt / Detaljhandel / Wilko, Storbritannien

Wilko, Storbritannien

 • Wilko är en av Storbritanniens snabbast växande exklusiva detaljhandlare.
 • Wilko
 • Wilko
 • Wilko
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Bakgrund

Wilko är en av Storbritanniens snabbast växande exklusiva detaljhandlare med fler än 380 butiker med över 4 miljoner kunder varje vecka. Företaget erbjuder ett brett sortiment med hushållsprodukter, från heminredning och trädgårdsmöbler till kontorsartiklar och batterier, och 2013 ändrade man namnet till Wilko för att spegla den nya missionen "where there’s a Wilko, there’s a way". Bolaget är känt för att ta över lediga och avvecklade butikslokaler och omvandla dem till Wilko-butiker när det är möjligt, istället för att bygga nytt, i syfte att ha ett grönare miljöavtryck.

Hållbarhet och energieffektivitet ligger högt på prioriteringslistan, precis som syftet att skapa en hållbar företagskultur som tar ansvar för sin verksamhet och stödjer en hållbarare lösning för allt och alla de arbetar med. När de uppgraderade sin belysning ville de självklart ha en hållbar lösning.

Belysningens syfte

Thorn skapade en konceptprodukt som var specialdesignad för Wilko, som efter diskussioner blev till en CAD-ritning och ett produktprov konstruerades. Efter att ha kommit överens om armaturen utvidgade Thorn och Wilko förslaget till en fullständigt nyckelfärdig belysningslösning bestående av beslysningsdesign, installation, utökad garanti och underhåll.

Projektet utvidgades ytterligare för att även innefatta belysning av butiksfönster, entréområden, personalområden, Wilkos två distributionscenter i Manton Woods och Magor samt bolagets huvudkontor i Worksop. Faktum är att Thorn kommer att leverera belysning för hela Wilko i början av 2017, med över 230 000 armaturer och 126 400 installationstimmar, och butikerna kommer inte behöva stängas i en enda minut.

Lösning

De befintliga utanpåliggande armaturerna i kundområdena togs bort, tillsammans med de ledningsdragningsförändringar som krävdes, och har bytts ut mot Thorns infällda armaturer på 46 Watt, för att skapa enhetlig belysning med i genomsnitt 800 LUX. Och butiksområdena får ljus från den robusta fuktbeständiga armaturen Thorn ForceLED.

Nödbelysning har också installerats i hela butiken med flera olika produkter från vårt sortiment, och befintlig nödbelysning har uppdaterats för att uppfylla aktuella regler. Dataloggning installerades i ett antal butikers försäljningsområden före och efter LED-installationen i syfte att få information i realtid.

Oöverträffad energibesparing på upp till 60 % har uppnåtts i försäljningsområdena, vilket går upp till 70 % om man räknar in personalområdena, och besparingar på över 9802 Kw.

Över 150 000 belysnings- och styrningsprodukter från Thorn har använts vilket kommer att öka till 230 000 över hela bolaget, inklusive de nya butiker som färdigställs. Hela projektet har letts av Thorn, inklusive undersökningar, design, installation, driftsättning och underhåll.