Champion / CHAMPION LED SIMPLE AIMING DEVICE

96633429

Produktblad

En mekanisk enhet som monteras till vänster eller höger på bygeln möjliggör riktning av målpunkten på en plan eller i ett område. En 0°-markering anger ljusfördelningens högsta intensitet (55°/60°/65°) och lutningen kan justeras i steg om 5°.