Hem / Lösningar / Projekt / Industri / Boozt Fulfilment Centre, Sverige

Boozt Fulfilment Centre, Sverige

Produkter

 • Boozt Fulfilment Centre, Sverige
 • Boozt Fulfilment Centre, Sverige
 • Boozt Fulfilment Centre, Sverige
 • Boozt Fulfilment Centre, Sverige
 • Boozt Fulfilment Centre, Sverige
 • Boozt Fulfilment Centre, Sverige
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Näthandeln växer snabbt, 20% per år, jämfört med 4% för handeln i stort. En av de snabbast växande e-handlarna i Skandinavien är Boozt Fashion som driver egna nätbutiken Boozt.com där konsumenter kan hitta mer än 400 internationella modemärken. 

Totalt har Boozt en årlig försäljning på över 1 miljard kronor om året. För en så omfattande näthandel är logistik jälvklart en nyckelfaktor. Boozt skickar varje månad ut runt 400 000 produkter till sina kunder och den siffran beräknas fortsätta öka, så det gäller att skapa utrymme för framtida expansion. Därför har Boozt, tillsammans med logistikpartner Logent, flyttat in i ett helt nytt logistikcenter “Boozt Fulfilment Center”, i lokaler ägda av  fastighetsbolaget Catena.

Från det 43 500 kvadratmeter stora centret strax utanför Ängelholm, sker distributionen till hela Skandinavien. Ny teknologi med automatisering gör enheten till landets största och modernaste inom e-handelsområdet. Bland annat plockar 130 robotar från Autostore varor bland 130,000 backar och tar hand om 90% av Boozt varuflöde.

Den lika moderna belysningslösningen, som levererats av Zumtobel Group, har skräddarsytts av ljusdesigner Hans Wihlborg på Helsinborgsbaserade HEL-konsult på uppdrag av Catena. Tillsammans har de skapat lösningar anpassade efter verksamheten, i distributionscenter, på kontor, lastytor, parkering och i parkområden. Och inte minst den fantastiska fasadbelysningen som kan ses från närliggande E6:an. Catena satsar stort på försköning av sina lokaler och ville gärna ha något speciellt och annorlunda för Boozts Fulfilment Centre.

Fasadbelysning handlar normalt om att framhäva och accentuera fasaden. Men med en så stor och plan yta, fanns risken att framhäva storleken så istället försökte man dölja fasaden och skapa något intressantare med belysning. Miljöaspekter spelade också in, så energianvändning och ljusförorening, var också tvungen att vara minimal.

Med hjälp av armaturen Skena från Zumtobel skapades illusionen av en stjärnhimmel, som framträder när mörkret faller, och gör att byggnaden faller tillbaka in i landskapet.

Lösningen har fallit alla i smaken, även boende i närheten och passerande bilister på E6:an.

Valet att använda Skena från Zumtobel för fasadbelysningen och Thorn för all övrig belysning internt och externt attades efter omfattande utvärdering, bland annat genom att provbelysa fasaden för rätt effekt. Ett tydligt bevis på den branschexpertis och produktbredd som Zumtobel Group kan tillhandahålla.

 I det 43 500 kvadratmeter stora lagerutrymmet installerades 1 250 Indus Top och i den anslutande kontorsdelen på 1500 kvadratmeter har Chalice LED installerats tillsammans med 1 500 ljuspunkter för accent och väggbelysning.

Utomhus används Thorns armatur CiviTEQ bredstrålande gatuoptik med energisparande LED för parkeringsområdet, medan Areaflood LED belyser lastytor och fasad.

Entré-området är upplyst med Avenue Deco LED och Adelie pollare LED. Installationsarbetet genomfördes av Bravida i Helsingborg. Boozt logistikcenter är en del av E-CITY Engelholm, en investering på över 500 miljoner kronor, ett område som lever upp till byggbolaget Catenas tuffa miljöpolicy.

 I rutan

Hela centret är miljöanpassat och certifierat som Green Building med en beräknad energiförbrukning på max 13 kWh per kvadratmeter, vilket ska jämföras med Boverkets rekommendation på 45kWh.