SensaLite / SENSA SDP

96241223

Produktblad

Produkten har följande styrdon:
Scenknappar:
Fyra knappar för fyra ljusnivåer. Standardnivåerna är:
1 – 100% belysning
2 – 75% belysning
3 – 50% belysning
4 – 25 % belysning
Nivåerna kan enkelt ändras.

  • CE
  • Hfree
  • IP40
  • SC2