SensaLite / SWITCHLITE MRE SLD 2CH

96627553

Produktblad

SWITCHLITE MRE SLD 2CH infällda PIR-rörelsevakt sparar energi genom att tända och släcka ljuset med hänsyn till aktivitet i rummet och dagsljusets inverkan, och du kan styra belysningsnivån med en manuell styrenhet som finns som tillval. Detektorn har två utgångar som kan styras var för sig och användas för flera olika tillämpningar.
• Två ljuskretsar som oberoende av varandra regleras via närvaro med hjälp av en enskild detektor, t.ex. för nödvändig och icke-nödvändig belysning.
• En ljuskrets regleras via närvaro och ljus och den andra kretsen endast via närvaro, t.ex. kan en rad armaturer vid ett fönster regleras beroende på ljuset medan en inre rad endast slås på vid närvaro.
• En ljuskrets regleras via närvaro och ljus och en ventilationskrets regleras endast via närvaro.
• Båda ljuskretsarna regleras via närvaro, med separat ljusreglering för respektive krets.

  • CE
  • Hfree
  • IP40
  • SC2