SensaLite / SWITCHLITE MRE SLD MAN

96239823

Produktblad

Närvarodetektorn MRE SLD MAN styr automatiskt effektbelastningen samt har en alternativ manuell kontroll. Den kan användas på glödlampor, lysrör och kompaktlysrör, och dessutom kan en extern brytare anslutas. Endast identifiering av frånvaro. Två eller fler enheter är kopplade parallellt för att medge av-/påslagning från mer än en position. Täcker ett område på upp till 7 m i diameter vid en monteringshöjd på 2,8 m. Man kan justera den lägsta ljusnivån och tidsintervallet till avstängning från 10 sek. till 30 min.

  • CE
  • Hfree
  • IP40
  • SC2