SensaLite / SWITCHLITE MRE SLD IP55

96239821

Produktblad

När- och frånvarodetektorn SwitchLite MRE SLD IP55 har konstruerats för automatisk styrning av effektbelastningen. Två eller fler enheter är kopplade parallellt för att medge av-/påslagning från mer än en position. Täcker ett område på upp till 7 m i diameter vid en monteringshöjd på 2,8 m. Man kan justera den lägsta ljusnivån och tidsintervallet till avstängning från 10 sek. till 30 min.

  • CE
  • Hfree
  • IP55
  • SC2