SensaLite / SWITCHLITE MRE SLD

96218677 / E7989013

Produktblad

Den infällda SWITCHLITE MRE SLD-närvarodetektorn (PIR) har en energisparfunktion (belysningen slås av/på) som reagerar på närvaro i rummet samt mängden dagsljus, och styr standardarmaturer med standard don eller högfrekvensreaktorer.
Kostnadseffektivt vid tillämpningar som mobila kontor eller platser som är tomma under längre perioder, som t.ex. lager eller toaletter.
Endast lämplig för inomhusbruk.

  • CE
  • Hfree
  • IP40
  • SC2