Voyager One / VOYAGER ONE 115 MS SM-S

96631604

Produktblad

Klicka i textuppsättningen med detekteringsavstånd: EN - 23 m för omvandling av Voyager One-armatur till nödutgångsskylt. Levereras med en uppsättning monterbara ISO 7010-riktningsskyltar (vänster, höger, upp, ned och blank)
Endast för användning med Voyager One-basarmatur.