Hem / Om oss / Nyheter / Vägbelysning i fokus: Vägar i bostadsområden

Vägbelysning i fokus: Vägar i bostadsområden

  • Road Lighting Application Area in Focus: Residential Roads
  • Road Lighting Application Area in Focus: Residential Roads
  • Road Lighting Application Area in Focus: Residential Roads
Nov 25, 2014

Att skapa rätt miljö

Vägar i bostadsområden ska generellt vara belysta med belysningsnivåer och färgåtergivning som förbättrar området och som gör att människorna vågar gå ut nattetid utan att vara oroliga för brott. Armaturerna ska ha ett bra avstånd för att medge det betydande antalet korsningar eller hinder för stolpplaceringen. De ska vara lätta att installera och underhålla och kunna stå emot eventuell vandalisering. Armaturerna ska vara energieffektiva och ha tillförlitlig funktion med belysningsstyrning som övervakar dess prestanda och som meddelar underhållsteamet om eventuella fel. Det är viktigt att se till att det inte uppstår ljusföroreningar för bostadshusen, men tänk på att vissa boende kan vara vana vid att ljusspill ger trygghet och åtkomst till deras hus. Armaturer som kan skära av ljuset kan bli nödvändigt där omgivningen gör att ljus går igenom fönster.

Ta kontrollen

Använd en eller flera av följande styrmekanismer:

  • Fotoceller och tidbrytare
  • Närvarodetektering
  • Fristående ljusreglering i armaturen (från två till flera nivåer) för att passa både användaren och projektprofilen
  • Skåpstyrning för en grupp med armaturer via ström- eller styrledning
  • Centrala fjärrstyrningssystem för enskild styrning och övervakning via nätledning eller radiofrekvens

God praxis

Dessa vägar används normalt av blandad trafik i låg hastighet där det är vanligt att bilar står parkerade. Ofta väljs stolphöjder på 6 m eller lägre. Riktlinjer för belysning ges i PD CEN/TR 13201-1 från klasserna S, A, ES och EV som definieras i EN13201-2. Enkelsidiga utformningar kan användas för att sänka installationskostnaderna, men utformningarna kan variera på grund av flera ingångar till bilparkeringar och egendomar. Det är vanligare att belysa från vägens baksida, vilket medger fri rörelse för fotgängare etc. Användning av sicksacksystem är vanligt när det finns parkeringsfält och breda gångbanor. I områden där brottsrisken är hög och ansiktsigenkänning krävs ska vertikala och halvcylindriska belysningsklasser tillämpas. För att förbättra uppfattningsförmågan rekommenderas också ljuskällor med god färgåtergivning. Armaturer med låg bländning bör övervägas för att minska ljusföroreningar mot intilliggande bostäder. Vandalsäkra och slagtåliga armaturer kan krävas. Armaturer kan skräddarsys och anpassas för att smälta in i områdets arkitektoniska stil. Belysningsstyrningen ska reglera ljuset långsamt och undvika ljusföroreningar.

Ett bra exempel på detta är vår fallstudie från Salford, Storbritannien, som du kan läsa här.

Där finns även vår uppdaterade Vägbelysningsguide.

← Tillbaka till översikt