Hem / Om oss / Nyheter / Thorn och LITES-projekt för intelligent LED-gatubelysning

Thorn och LITES-projekt för intelligent LED-gatubelysning

  • Thorn and LITES Projects for intelligent LED street lighting
  • Thorn and LITES Projects for intelligent LED street lighting
  • Thorn and LITES Projects for intelligent LED street lighting
  • Thorn and LITES Projects for intelligent LED street lighting
  • Thorn and LITES Projects for intelligent LED street lighting
  • Thorn and LITES Projects for intelligent LED street lighting
Dec 04, 2014

Syftet med det europeiska projektet LITES är att installera LED-gatubelysning kombinerat med belysningsstyrning för att uppnå enastående energieffektivitet med hög energibesparing.

LITES-projektet använder pilotområden med gatubelysning med LED och belysningsstyrning för att uppnå och demonstrera energibesparingar på ca 70 %. För att uppnå målet har rörelsedetektering implementerats på olika platser. Denna styrs av ett centralt hanteringssystem för att samla in information och möjliggöra mätningar. Partners i det här projektet är Politecnico di Torino i Italien, Université Paul Sabatier i Toulouse i Frankrike, Riga Technical University i Lettland, Universidade de Aveiro i Portugal samt distriktet Bordeaux i Frankrike. Thorn är belysningsleverantör för LITES-projektet.

Sofistikerad teknologi som möjliggör aktiv och omedelbar reglering av ljuskällans strömförsörjning finns integrerat i alla pilotområden i LITES-projektet. En sats inbäddade sensorer mäter omgivningsljus, temperatur och ström och känner av rörelse. Sensorinformationen bearbetas av den inbäddade intelligenta tekniken vilket möjliggör optimal reglering av belysningsnivåerna.

LITES syftar till att ge en gatubelysning som uppfyller vägklasserna CE2- CE5, S- och A- enligt standarden EN13201. Detta innebär att armaturerna kan installeras på mindre vägar, tillfartsvägar, kolonilotter, gångbanor, cykelbanor och i bostadsområden. LITES uppfyller också alla elektriska standarder för tester och allmänna krav för armaturer.

Exempel på pilotområden innefattar:

  • Distriktet Bordeaux, Frankrike – Där 44 ljuspunkter i ett bostadsområde som tidigare varit utrustat med HST 150W-lampor har renoverats med Thorns Dyana LED 56W och olika belysningsstyrningar baserat på rörelsedetektering.

Installerat sedan september 2013

  • University of Aveiro, Portugal – Där Thorns Gladiator-armatur och MICAS-sensorer belyser universitetsområdets gångbro med hjälp av pilotledning och en korridorfunktion, 32 ljuspunkter.

Installerat sedan september 2013

  • Riga, Lettland – Där olika gångvägar runt ett universitet belyst med HST-armaturer har renoverats med Dyana LED och Steinel-sensorer, 26 ljuspunkter.

Installerat sedan mars 2013

Du hittar mer information om LITES här: http://www.lites-project.eu

← Tillbaka till översikt