Hem / Om oss / Nyheter / Thorn Experience: ett partnerskap byggt på tillit och innovation

Thorn Experience: ett partnerskap byggt på tillit och innovation

  • The Thorn Experience: a partnership based on trust and innovation
  • The Thorn Experience: a partnership based on trust and innovation
  • The Thorn Experience: a partnership based on trust and innovation
  • The Thorn Experience: a partnership based on trust and innovation
Jun 16, 2015

Genom Thorns 85 år långa historia har företaget lyckats göra sig kända för innovation och expertis. Genom åren har man utvecklat stabila partnerskap, varav vissa varat i över 50 år, med lokala myndigheter och kommuner i många av de 100 länder som man har verksamhet i. Dessa partnerskap har kommit att kallas för Thorn Experience. Durhams kommun i England är bara ett exempel på ett sådant samarbete.

”Durhams kommun har samarbetat med Thorn Lighting när det gäller gatubelysning sedan 60-talet. Vi har etablerat ett långsiktigt samarbete med Thorn som är väldigt givande och där vi hela tiden arbetar tillsammans för att förbättra produkterna och tjänsterna.” Darren Hubbard, ansvarig för gatubelysning i Durhams kommun.

Durhams kommun har över 500 000 invånare och är en av de största kommunerna i England. Det är en av de många lokala myndigheterna i Storbritannien och Irland som har samarbetat med Thorn i över 50 år.

Samarbete för att minska energiförbrukningen med 40 procent

En av de största energikostnaderna som kommunen har i dag kommer från de över 86 000 gatlyktor och upplysta vägmärken som finns runtom i kommunen. I enlighet med den brittiska regeringens program Carbon Reduction Commitment Energy Efficiency Scheme (CRCEE) och den brittiska klimatförändringslagen Climate Change Act arbetar kommunen mot målet att minska sin totala energiförbrukning och sina koldioxidutsläpp med 40 procent fram till år 2016.

En viktig del i det här arbetet är gå över från konventionell teknik till LED-teknik. Som en del i ett större långsiktigt projekt där man byter ut alla kommunens ineffektiva armaturer började Thorn, i takt med att tekniken utvecklades, att tillhandahålla och rekommendera effektivare produkter. Hittills har Durhams kommun installerat över 14 000 LED-armaturer i vägbelysningsnätet. Oracle S installerades 2010 eftersom det var den effektivaste lösningen som fanns då. Över 8 000 armaturer installerades. Så 2013 vann Thorn en upphandling genom att man med sina LED-armatuer Isaro LED och R2L2 kunde erbjuda bra pris, fotometrisk prestanda och effektivitet. De arbetar nu med att leverera och installera dessa armaturer över en sexårsperiod. Hittills har över 6 000 av dessa ljuskällor installerats.

Samantha Berry, Key Account Manager, förklarar: ”Här på Thorn arbetar vi mycket med forskning och utveckling, vilket innebär att våra produkter hela tiden förbättras. Genom att Durhams kommun installerar de effektivaste LED-modulerna så fort de går att få tag på får de alltid får bästa möjliga prestanda och energibesparing. Faktum är att man genom att gå över till LED-belysning och använda lägre belysningsklasser har kunnat minska elförbrukningen med över 50 procent. Vår förmåga att tillverka och leverera en kvalitetsprodukt i den takt som Durhams kommun kräver är det som hittills har varit framgångsfaktorn i det här projektet.”

Darren avslutar: ”Genom att utgå från våra tidigare erfarenheter och projektframgångar kan vi alltid förvänta oss att få, och får också, mer från Thorn. Installationen går fortare, energiförbrukningen sänks och vi får bättre och snabbare service. Vad gäller framtiden förväntar jag mig att produkterna från Thorn ska fortsätta förbättras och ge bättre kvalitet och prestanda samtidigt som de fortfarande är kostnadseffektiva.”

Klicka här om du vill läsa hela rapporten om Durhams kommun.

Du kan hämta vår gatubelysningsbroschyr här.

← Tillbaka till översikt