Hem / Om oss / Nyheter / ”City under Microscope” hölls i Göteborg

”City under Microscope” hölls i Göteborg

  • Luci_official.jpg

Thorn deltog vid det internationella eventet "City under Microscope"

LUCI (Lighting Urban Community International) är ett unikt internationellt nätverk som sammanför städer och professionella inom belysning som använder ljus som ett viktigt verktyg för hållbar urban, social och ekonomisk utveckling.

Nätverket inrättades 2002 på uppdrag av staden Lyon och är idag en organisation med över 100 medlemmar, omkring 70 städer och sträcker sig över fyra kontinenter.

Över hela världen står städer inför framväxten av nya urbana former, utveckling av den urbana livsstilen och en akut energikris .

LUCI syftar till att hjälpa städer att hitta lämpliga svar på dessa stora utmaningar genom att utnyttja ljuset som ett verktyg för stadsutveckling genom belysningsplaner, projekt och innovationer.

"City under Microscope" är ett event som ger möjlighet för medlemmar i LUCI att ta del av belysningsstrategin hos en medlemsstad under en två-dagars period. Denna typ av event kännetecknas av projektbesök och konferenser med tema stadsbelysning. Föregående event hölls i Glasgow (UK) i november 2015 och under torsdagen 21 april till fredagen den 22 april ägde ”City under Microscope” rum i Göteborg och Thorn som partner stod som värd för den avslutande middagen.

Programmet i sin helhet finner du här:

http://www.luciassociation.org/cm-gothenburg-programme/

← Tillbaka till översikt