Produktsökning

UrbaSens

  • UrbaSens

Ett styrsystem för utomhusbelysning som möjliggör fjärrhantering av hela belysningsinfrastrukturen i en kommun

  • Belysningsstyrning: individuell eller överlappande av-/påslagning och belysningsreglering. Baseras på tid, astronomisk klockinformation och händelser. Baseras på information från rörelsesensorer. ”Train of Light”
  • Systemövervakning: webbaserat användargränssnitt. Datainsamling från systemet (lampor, driftdon, styrenheter). Felidentifiering. Energiberäkning. Sensorinformation.
  • Energi- och CO2-besparingar: Energibesparingar på upp till 75 % jämfört med armaturer utan styrfunktioner.
  • Kostnadsbesparing för underhåll: fjärråtkomst till hela systemet och dess status. Inga ”nattpatruller” krävs. Utmärkt feldiagnosering. Koncentration av underhållsuppgifter.
  • Flexibelt belysningssystem: anpassningsbart för specialevenemang i städer. Anpassningsbart under konstruktionsarbeten i städer. Nödbelysningsläge.
New Product
LumExpress Product
eControl Product

UrbaSens

Beskrivning   Vikt (kg)SAP nummer
RF-Controller E0.3596628009
RF-Controller PIR E0.2096628011
RF-Controller ZG M0.1596632785
RF-Gateway SIMC ETH E2.1596628013