Altis Gen4 / ALG4 GB 3CH 85 250-440 DA LA G3

96679385

Produktblad

DALI 2 programmerbar driftdonslåda av klass I med 1076 W konstant ström, 3 oberoende utgångskanaler och IP66-hölje för TV-sändningar. Lämplig för 432 LED Altis-strålkastare som fjärrmonteras upp till 200 m från strålkastaren. Märkinspänning: 250-440, utström 850 mA med DALI 2 konfigurerbar enkelkanal. Rekommenderad IEEE 1789-flimmerförenlighet som lämpar sig för mycket långsam kamerafilmning. Överspänningsnivå på 10 kV för både normal- och differentialläge.

Nätanslutning med kopplingsplint. Nätanslutningen måste vara överspänningsskyddad enligt lokala säkerhetsbestämmelser.

Vikt: 6,2 kg

  • CE
  • GLedReP
  • IK08
  • IP66
  • Protection Class 1