Högeffektsdon / GT 2KW 380-415V HIT-DE NI

96270876

Produktblad

IP21-don för 1 x 2000 W Ljuskälla: 1 x HIT-DE / 2000W-sportstrålkastarljuskälla, som fjärrmonteras på stolpe eller i avsett skåp. Innehåller kopplad reaktor och kondensatorer för bra tändning och drift av strålkastaren, tändare medföljer ej.

Reaktor, kondensatorer och andra komponenter har monterats och kopplats var för sig på en stålplåt. Strömanslutning via 2 x 16 A säkringar (använd kabelledare på upp till 10 mm²), anslutning till strålkastare via skruvanslutningar (använd kabelledare på upp till 2,5 mm²).

Lämplig för Champion- och Mundialstrålkastare, såväl för standardtändning som återtändning.


Dimensioner: 520 x 153 x 138 mm
Vikt: 16,6 kg

  • HIT-DE
  • IP21