Altis / GT 1KW 230/240V HIT/OS NI

96012078 / E7767800

Produktblad

IP21-don för 1 x 1000 W Ljuskälla: 1 x HIT-DE / 1000W-sportstrålkastarljuskälla, som fjärrmonteras på stolpe eller i avsett skåp. Innehåller kopplad reaktor och kondensatorer för bra tändning och drift av strålkastaren, tändare medföljer ej.

Reaktor, kondensatorer och andra komponenter har monterats och kopplats var för sig på en stålplåt. Strömanslutning via 2 x 16 A säkringar (använd kabelledare på upp till 10 mm²), anslutning till strålkastare via skruvanslutningar (använd kabelledare på upp till 2,5 mm²).

Lämplig för Champion-, Mundial- och Altis-strålkastare, såväl för standardtändning som återtändning.


Vikt: 13,9 kg

  • HIT-DE
  • IP21