Hem / Produkter / Software Downloads

Software Downloads

VIVALDI V.5.0.0.1 [MSI/114MB]

VIVALDI’S huvudfunktioner:

 • Interaktivt designverktyg för att visualisera ljusscenarier och dynamisk belysning för både interiör och fasad.
 • Dynamiskt justerbar belysningsstyrka och ljusfärg.
 • Visning av dagsljus-sekvenser för optimering av samspel mellan dagsljus och artificiell belysning.
 • Visualiserar  förändring av belysningsstyrka och ljusfärg i realtid,  samt beräkning av energianvändning i realtid med hänsyn till önskad ljusnivå.
 • Gör det möjligt att skapa filmsekvenser för ljusscenarier.


VIVALDIS två lägen:

 • I fasad läget kan armaturer  enkelt placeras över en bild, för att visualisera aktuell belysning och ljusfördelning på fasad.
 • Det allmänna läget fungerar med bilder från belysnings simuleringsverktyg. Separat beräknade bilder importeras för olika belysningskontrollgrupper, vilket ger en mer exakt visualisering. Det är också möjligt att visa effekter för interiör och fasadbelysning som skapats genom ljusreglering eller förändring av ljusfärg i realtid, samt att spara dynamiska tidslinjer och att integrera dessa med dagsljus sekvenser. Genom att göra så tar programmet alltid hänsyn till belysningsnivåer och energiförbrukningen. Bilder för användning i VIVALDI kan exporteras från Relux automatiskt, men även från Dialux evo och andra simuleringsprogram som kan exportera bilder i HDR och EXR format.

EcoCALC 

ecoCALC 5.1.0 [.exe/92,5 MB]

Prestandauppgradering: Vår presentationsmodul som ger dig full kontroll över din presentation har optimerats för att minska filstorleken och beräkningstiden.

Beräkningsprogrammet ecoCALC ger användaren möjlighet att beräkna alla kostnader som en belysningslösning innefattar över hela dess livslängd. I processen beräknar ecoCALC inte bara investeringskostnaden utan tar även med CO2-utsläpp, energiförbrukning, underhållskostnader och avyttring av avfall i beräkningen. I många projekt används ecoCALC inte primärt som ett verktyg för kostnadsoptimering, utan för att analysera olika belysningskoncepts inverkan på livscykelkostnaden. ecoCALC-programmet är kostnadsfritt och har funnits sedan 2010.
De nyligen lanserade funktionerna innefattar:

 • Presentationsmodul med färdiga sidor som ger dig full kontroll över din presentation.
 • Modulen NOW! gör att du kan utvärdera möjligheterna med belysning som en tjänst.
 • Drag och släpp belysningsdata från vår webbplats.

Vanliga funktioner i alla versioner:

 • Hållbara belysningsnivåer tas med i beräkningen samt de kostnader som en belysningslösning omfattar över hela dess livslängd.
 • Dynamiska jämförelser mellan flera belysningslösningar.
 • Ranka lösningar och ta med flexibla utvärderingskriterier i beräkningen
 • Snabb åtkomst via en förenklad guide med fördefinierade inställningar. Analysen kan förfinas manuellt via ett mer komplext expertläge.
 • Den specifika tillämpningen tas med i beräkningen (dynamisk drift, variabla elektricitetsnivåer, strömavbrott, dimningsegenskaper, dagsljusbaserade besparingar, underhållsstyrning)
 • Automatisk beräkning av medelbelysningsstyrka under installationens livslängd (baserat på CIE 97 + tillverkarspecifika fakta)

ecoCALC 5.1.0 har inte stöd för Windows XP, så om du fortfarande använder Windows XP ska du istället använda ecoCALC version 4.0.7.

ecoCALC 3.1.1 [MSI/102MB]
ecoCALC – balans mellan belysningskvalitet, effektivitet och kostnader
Det nya beräkningsprogrammet ecoCALC ger användaren en unik möjlighet att beräkna samtliga kostnader under en belysningslösnings livstid. I processen beräknar ecoCALC inte enbart investeringskostnaderna utan tar även hänsyn till de ekonomiska aspekterna av en miljöriktigt lösning. Dessa omfattar bland annat CO2-utsläpp, eneriganvändning, underhållskostnader och avfallshantering.

Thorn Product Explorer 6.6.1 (Plug-In til DIALux and Relux) [ZIP/232MB]
oktober 2012
För en lyckad installering av Product Explorer skall din hårddisk använda NTFS-filssystemet.

Installationsvägledning för Thorn Product Explorer (frivillig)
Vägledningen är på engelska[ZIP/353MB]

DIALux download
Ladda ner hela  DIALux programmet (extern länk)

← Tillbaka till översikt