Hem / Lösningar / Projekt / Stadsmiljö / Perstorp, Skåne

Perstorp, Skåne

Produkter

 • Perstorp_568x372_01
 • Perstorp_568x372_02
 • Perstorp_568x372_03
 • Perstorp_568x372_04
 • Ljuskällan

  Ljuskällan

  Hur effektivt en ljuskälla omvandlar elektricitet till ljus (lm/W).

 • Driftdon

  Driftdon

  Kontrollerer elförsörjningen till ljuskällan (energieffektivitetsindex EEI).

 • Ljusfördelning

  Ljusfördelning

  Ljuset formas och styrs med hjälp av en optik vilken sänder ljuset i rätt riktning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitatitiva kombinationen av optisk och termisk kontroll i armaturen (armatur lm/W).

 • Närvaro

  Närvaro

  Ljuset tänds och släcks automatiskt beroende på om det förekommer rörelse i rummet.

 • Dagsljus

  Dagsljus

  Artificell belysning som anpassar sig efter naturligt dagsljusinfall.

 • Konstantljus

  Konstantljus

  En funktion som dämpar den initiala ljusnivån och därmed ger en jämn belysningsnivå under underhållsperioden.

 • Scener

  Scener

  Gör det möjligt att ställa olika ljusscener och anpassa belysningen efter behov.

 • Tidsstyrning

  Tidsstyrning

  En automatisk brytare som kan ställas in på att släcka allt ljus under fasta definierade tidsintervaller.

 • Arbetsbelysning

  Arbetsbelysning

  Korrekt belysningsnivå på arbetsytan.

 • Ljuszoner

  Ljuszoner

  Belysningen delas in i zoner utifrån rörelsemönster och/eller dagsljusinfall.

 • Underhållsplan

  Underhållsplan

  Underhåll skall utföras i förhållande till produktens ålder, prestanda och omgivande miljö.

 • Överflödigt ljus

  Överflödigt ljus

  Allt ljus som inte hamnar där det är tänkt ses som överflödigt ljus.

 • Reflektans

  Reflektans

  Ljuset reflekteras från ytorna i rummet.

 • Visuell energimätning

  Visuell energimätning

  Den ökade energimedvetenheten kan snabbt och avläsas i den aktuella energianvändningen.

Perstorp är Skånes minsta kommun till befolkningsantalet, men är kända för sitt nytänkande. I Perstorps Industripark bedriver flera stora internationella företag högteknologisk utveckling vilket är ett bevis för att kommunen verkligen inte är främmande för att satsa på det som är nytt. När de under arbetet med att rusta upp centrum fick höra om Thorns nya smarta LED-gatubelysning Thor, som installerats över hela Köpenhamn, en stad som satsar stort på hållbarhet och smart teknologi, blev de intresserade direkt.

“Vi håller på och byter ut armaturer i hela kommunen och miljövänlighet och effektivitet är väldigt viktigt för oss. Men särskilt i centrum ville vi gärna ha en armatur som även var estetiskt tilltalande, och vi gillade verkligen Thors utseende,” säger Mattias Bjellvi, Stadsarkitekt på Perstorps Kommun. “Att vi dessutom skulle bli först i Sverige med att installera Thor, var extra roligt”.

Den intelligenta armaturen Thor är utvecklad i samarbete med danska ljusdesignern Morten Lyhne för Köpenhamns stad och utifrån väldigt specifika krav kring utseende och funktionalitet. Förutom smart teknologi och den moderna nordiska designen har armaturen en mjuk ljusfördelning och kan fås i olika färgtemperaturer, något som passade bra i Perstorp. Totalt installerar kommunen närmare 90 Thor-armaturer med täckta kupor i olika projekt i centrala Perstorp. Ljusdesigner är Niklas Ekström på Accendo Projekt & Design och installationen har genomförts av Mats Nilsson på Infratek.

“Vi är väldigt nöjda med hur Thor har förändrat känslan i centrum, fortsätter Mattias Bjellvi. Thorarmaturerna ser bra ut och skapar ett behagligt ljus som ökar känslan av trygghet.” Mattias poängterar hur viktigt det är också för små kommuner att tänka på framtid och utveckling.

“Det har varit mycket fokus på storstäders utomhusmiljö och trafik, men det är lika viktigt för oss att vara i framkanten och tänka på smart teknologi som kan underlätta för invånarna.” Perstorp satsar därför på smart intelligent teknologi där belysningen är en viktig del i helheten. Det aktum att Thor är en smart, nätverksförberedd LED-armatur, där intelligent styrning kan installeras vid behov i framtiden, är därför ett extra bonus.